فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- گناه، عمر را کوتاه می کند!

در باب علل کوتاه معنوی کوتاه شدن عمر، چیزی را که منشأ این علل می دانیم، به طور کلی گناهان و معصیتها هستند، و منظور از گناهان هم با یک مفهوم وسیع و همه جانبه، همه لغزشها و انحرافاتی است که تحت همین عناوین بطور صریح و روشن معین شده، و نیز هر گونه قصور و بی مبالاتی که از لحاظ شرع و عقل و موازین پزشکی و بهداشتی و مقررات علمی و اجتماعی، تخلف و قانون شکنی محسوب شود خواهد بود.
زیرا بالاخره هر گونه تخلفی خواه ناخواه، اثر وضعی و اخلاقی و بهداشتی و عینی و اجتماعی در بر خواهد داشت، که یکی از آثار آن تشویش و اندوه، و سرانجام بیماری و کاهش سلامت و طول عمر می شود!
اما در اینجا به منظور خلاصه نویسی، صرفاً احادیثی را مطرح می کنیم که گناهان را با واژه ذنوب آورده، و تأثیر آن را پیری و فرسودگی، و نیز نابودی و مرگ زودرس شمرده است.
امام علی (ع) ضمن اینکه معایب و زشتیهای زمان جاهلیت را مطرح می کند، و بعثت پیامبر اسلام را، که آن زشتی ها را از دامن جامعه زدود، مورد ستایش و سپاس قرار می دهد، درباره گناهان و لغزشهای فرساینده و روزگار قبل از اسلام می فرماید: و اوصاب تهرمم (155)
در آن روزگار، مصائب و مشکلات ضد ارزشی وجود داشت که، انسان جوان را پیر و فرتوت می ساخت.!
امام صادق (ع) فرموده: تجنبوا البوائق یمد لکم الاعمار.(156)
از لغزشها و گناهان، سخت دوری کنید، تا عمر شما دراز و طولانی می گردد.
همچنین آن حضرت فرموده است: من یموت بالذنوب. اکثر ممن یموت بالاجال.(157)
شمار کسانیکه در اثر گناهان و انحرافات جان خود را از دست می دهند، بیش از تعداد افرادی است که در اثر مرگ طبیعی می میرند!
امام علی (ع) فرموده: توقوا الذنوب، فما من بلیة و لانقص رزق الا بذنب، حتی الخدش و الکبوة و المصیبة. (158)
از گناهان و تخلفات و بی مبالاتی ها سخت پرهیز کنید، زیرا هیچ گرفتاری و بی برکتی در زندگی به وجود نمی آید مگر به خاطر گناه و انحرافی که صورت گرفته می شود، حتی اگر خراشی بدست می رسد، و زخمی در بدن پدید می آید، یا انسان از جائی می لغزد، و به زمین می افتد، به خاطر گناه و بی توجهی است که مرتکب شده است!
بنابراین، ما گناهان فرساینده و کشنده را، خواه به مفهوم اسلامی آن، و خواه به مفهوم علمی و اجتماعی آن، موجب کوتاهی عمر و مرگ و میر زودرس می دانیم، و کسانی هم که با عقیده الهی بیگانه اند، و حتی مادی فکر می کنند، ضمن اینکه براساس اندیشه غیر الهی خود، در سطح علمی، آثار بد گناهان را پذیرفته اند، در نهایت در این زمینه عملاً با علاقه مندان به خدا هم نوا شده اند!
دکتر ویکتور موگو ولتز روسی می نویسد: هر عامل خارجی که، در نفس و روان آدمی تأثیر کند، اثر آن در همینجا محدود نمی ماند، بلکه از طریق نفس و روان، در فعالیتهای شیمیایی زندگی، نشاط و جوانی سلولها و اعضاء بدن اثر می کند.(159)
وی در جای دیگر، در مورد بیماریها و نگرانیهای دنیای متمدن می نویسد: باید این انحلال و فرو ریختگی ها را معلول رفتار و نتیجه کردار خود در کودکی، و جوانی، و گناهان فراوانی که هر روز در برنامه زندگی، بهداشت و آموزش و پرورش مرتکب شده ایم، بدانیم.(160)
همچنین وی در زمینه زیان از دست دادن معنویات می گوید: انسانی که در میدان زندگی و معرکه حیات دچار شگفتی شده، و در معنویات وی سستی و ضعفی راه یافته، و عقل و نفس او راه انحطاط سپرده، هرگز در برابر امراض، حتی امراض عضوی، همانند انسانی که توازن نفسانی خود را محفوظ داشته، قادر به مقاومت نخواهد بود! (161)
باری، معنویات خواه مثبت باشد، یا منفی، (در اینجا منظور ما از معنویات منفی گناهان و لغزشهای اخلاقی است، که در کنار عوامل مادی و روانی قرار دارد،) بصورت منفی و تخریبی خود، عموماً اثر تخریبی روی سلامت و در نتیجه به وجود آمدن کاهش و کوتاهی عمر می گذارد.

2- گناهانی که عمر را کوتاه می کند

اگر چه همه گناهان و لغزشها بگونه ای روی سلامت و زندگی انسان اثر منفی و ویرانگرانه ای دارد، چنانکه در بالا بطور کلی بیان کردیم، اما در این مرحله از بحث، تعداد گناهانی را مطرح می کنیم، که بطور صریح و مشخص در احادیث اسلامی، موجب مرگ زودرس و کوتاهی عمر شمرده شده است.
عمده این گناهان عبارت است از:
1- سوگند دروغ، که موجب بی احترامی، به مقدسات و تضییع حقوق دیگران می گردد.
2- دروغگوئی، که معیارهای اخلاقی جامعه را به هم می ریزد، و گاهی هم فجایع دردناکی ایجاد می کند.
3- عمل منافی و ستمگری که حق ضعیف و محروم در آن پایمال می شود، و اشک و آه و ناله دردمند را پدیدار می سازد و...
اکنون متن و ترجمه احادیث موارد فوق را به دقت مطالعه می کنیم.

3- قطع رحم، سوگند دروغ

امام رین العابدین (ع) فرموده است: والذنوب التی تعجل الفناء، قطیعة و الیمین و الفاجرة و الاقوال الکاذبه، و الزنا، و سد طرق المسلمین و ادعاء الامامه بغیر حق. (162)
گناهانی که عمر را تباه و کوتاه می کند، قطع ارتباط با خویشاوندان، سوگند دروغ، دروغ گفتن، تجاوز ناموسی به دیگران، تخریب و مسدود نمودن راهها و مسیرهای عمومی جامعه، و ادعای امامت و رهبری مسلمانان بدون دلیل و از روی ناحق، خواهد بود!
امام علی (ع) ضمن خطابه ای فرموده: بخدا تباه می برم از گناهانی که عمر انسان را کوتاه می کند، سؤال شد، منظور و چیست؟ آن حضرت فرمود: قطیعة الرحم (163) منظور قطع ارتباط و رفت و آمد با قوم و خویشان است.
درباره صله رحم، که یک دستور واجب اسلامی است، و باید عملی نیز گردد، این را هم باید بدانیم، که چنانچه شرائطی پیش آید که انسان ناچار شود طور موقت ارتباط صددرصد خود را با قوم خویشی قطع کند، باید این نوع قطع رابطه، مصلحتی داشته، یا از مفسده ای جلوگیری به عمل آورد. و آن طور که پیامبر اسلام فرموده: است با دست دادن ظرف آبی، و یا پیام و سلام می شود. (164) حداقل صله رحم و ارتباط خویشاوندی را که، عموماً ضرورت دارد، عملی ساخت، تا از گناه و مجازات قطع رحم پیشگیری به عمل می آید.