فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

چاقی و لاغری برای سلامتی

در اینکه چاقی و لاغری هم در سلامت و بیماری، و در نتیجه کوتاه شدن عمر، تأثیر مثبت و منفی دارد، و در این زمینه عموم پزشکان هم موضوعات علمی و ارزنده فراوانی دارند، و به کتابهای مربوطه می توان مراجعه نمود، جای تردیدی نیست. در احادیث اسلامی هم در این زمینه مطالب زیادی وارد شده، که در اینجا یک نمونه آنرا مورد توجه قرار می دهیم: امام صادق (ع) فرموده: ثلاثه یسمن ثلاثه یهزلن، فاما التی یسمن فاد مان الحمام، و شم الرائحة الطیبه و لبس الثیاب اللینه، و اما التی یهزلن فادمان البیض و السمک و الطلع. (149)
سه چیز سبب چاقی و سه چیز موجب لاغری می شود، اما آنچه انسان را چاق می کند، حمام رفتن یک روز در میان، استفاده از عطر و بوهای خوش، و پوشیدن لباس نرم و مناسب خواهد بود، ولی چیزهائی که باعث لاغری می گردد. تخم مرغ زیاد خوردن، از ماهی زیاد استفاده کردن، و خوشه خرمای نارس خوردن می باشد.(150)

6- برنامه مناسب برای زندگی

برنامه ریزی و نظم در زندگی هم، از شیوه های بسیار مفید است که، چنانچه کسی بتواند، از آن استفاده کند، این کار می تواند بخش مهمی از اختلالات و آشفتگیها، و نگرانیهائی را که، اعصاب و بدن انسان را آلوده و فرسوده می سازد، جلوگیری بعمل آورد، و با قراری نظم و تقسیم بندی ساعات روزانه، و تعیین وقت برای هر کاری در جای خود، بسیاری از بهم ریختگیها و درگیریهای فرساینده ای که زندگی را با تلخی و رنجهای کشنده هم آغوش می سازد، رفع و رفع نماید.
خوشبختانه آئین مقدس اسلام نیز که یک مکتب جامع الاطراف و همه گیری است، در ضمن عبادات و عبادات مختلف، نظم و برنامه ریزی در زندگی را مورد ضرورت و اهمیت قرار داده، از جمله در یک دستور فوق العاده ارزشمند، امام رضا (ع) فرموده: اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، زیاد کوشش کنید که بتوانید اوقات روزانه خود را چهار بخش تقسیم کنید، بخشی را برای خلوت و راز و نیاز با خدا اختصاص دهید، و بخشی را برای تأمین زندگی بکار و فعالیت بپردازید، و در بخش دیگر هم معاشرت و رفت و آمد با برادران و دوستانی داشته باشید، که در باطن با شما مخلص و با صفا و مورد اعتماد بوده، تا معایب و نواقص زندگی را به شما گوشزد کنند، و تذکر دهند، و در بخش چهارم، استراحت و تفریحات سالم داشته، تا از نشاط و نیروئی که از این راه به دست می آورید، بتوانید در بخشهای دیگر عبادت و تجارت و معاشرت تمرکز اعصاب و موفقیت کسب کنید.(151)
بنابراین، از دستورها و مطالبی که در این فصل مطالعه کردیم، یک سلسله شیوه های اخلاقی، روانی و بهداشتی بدست آوردیم، که چنانچه مورد توجه و مراقبت عملی قرار گیرد، می تواند در جهت سلامت روان و تن مؤثر بوده، و زندگی را پرطراوت و با نشاط گردانده، و عمر را نیز طولانی و دراز نماید.

فصل ششم عوامل اخلاقی، و معنوی کوتاه شده عمر

در این فصل عوامل معنوی را که عموماً موجب کوتاهی عمر و جوانمرگی می شود، مورد بررسی باید قرار دهیم، اما قبل از اینکه وارد بحث اساسی این فصل شویم ناچاریم سه مقدمه کوتاه را بطور دقیق مطالعه کنیم:
1- پزشکان و زیست شناسانی که از شرق و غرب، تاکنون درباره حفظ سلامت و کشف راز طولانی عمر یا کوتاهی عمر، بحث و بررسی کرده، مقالات و کتابها نوشته، و اظهار نظرها و ابراز اندیشه ها کرده اند، عمدتاً روی محورهای مادی و روانی طول عمر، اظهار عقیده نموده و روی عوامل معنوی در این زمینه، اظهار نظر صریح کمتر داشته اند، اما در این فصل به کمک راهنمائیهائی که پیشوایان عالیقدر اسلام بیان فرموده اند، مطالبی درباره عوامل معنوی کوتاه شدن عمر مطرح خواهد شد.
2- اگر چه دانشمندان و زیست شناسان غیر مادی، کمتر سخنی دال بر رد تأثیر عوامل معنوی در جهت سلامت و مرگ ابراز داشته اند، اما این معنی دلیل نمی شود، که آنها را مخالف عقیده به تأثیر عوامل معنوی در جهت کوتاهی یا طول عمر بدانیم.
3- برخی از دانشمندان و زیست شناسان عقیده مند به خدا، ضمن اینکه به معنویات و ایمان به غیب اقرار می کنند، و آن را مورد ستایش و ضرورت هم قرار می دهند، معلومات و دانش خود را، در برابر مجهولات و اسرار ناشاخته جهان گسترده و پیچیده آفرینش، ناچیز و محدود دانسته اند، و به ناتوانی و نارسائی خود اذعان می نمایند.!
موریس مترلینگ اتریشی که در فلسفه و حشره شناسی، در حدود 20 جلد کتاب نوشته، و برنده جایزه نوبل نیز گردیده است، می گوید: من چقدر باید تکرار کنم که چیزی نمی دانم؟ و چقدر باید تکرار کنم که هیچکس چیزی نمی داند؟ زیرا اگر کسی چیزی می دانست، تاکنون دانستنی خود را به همه گفته بود، و همه از اسرار جهان مطلع می شدند، بنابراین آنچه ما درباره خلقت و اسرار جهان و پایان آن می گوئیم، چیزهایی است که به فکر خودمان می رسد.(152)
دکتر جان لاباک آویبوری ریاضی دان، طبیعی دان، مورخ ، اخلاقی معروف انگلیسی و نویسنده کتابهای: آغاز تمدن ما قبل تاریخ، جمال طبیعت، دستور زندگی، در آغوش خوشبختی، و در جستجوی خوشبختی، می نویسد: معلومات ما چون قطره دایره است، و مجهولات ما چون محیط، هر چه قطر دایره را امتداد می دهیم، محیط چند برابر بزرگتر می شود، شاید در آینده فرزندان ما بتوانند، بیشتر از ما در این راه پیش بروند، و از اسرار کائنات حقایق تازه ای کشف کنند، ولی ما با نهایت تأسف باید اعتراف کنیم، در این خصوص چیزی نمی دانیم. (153)
جورج لندبرگ می گوید: هرگاه قبول کنیم، که دانشمندان جامعه شناس امروز، در همان مراحل عصر حجر علم خود هستند، چاره ای نداریم بگوئیم که، باید همان راه دشواری را که سایر علوم طی کرده اند، این را نیز دنبال کنند. (154)
حسین بن عبدالله، معروف به بوعلی سینا، فیلسوف و دانشمند نابغه اسلامی، با آن همه مقام علمی، در آخر عمر خود، اعتراف می کرد:
نموت و لیس حاصل - سوی علمنا انه ما علم
ما می میریم و از زندگی خود بهره نگرفتیم، غیر از اینکه فهمیدیم، چیزی نمی دانیم.
تا بدانجا رسید دانش من - که بدانم، هنوز نادانم
بنابراین، اگر دنیای علم و دانش پزشکی و روانشناسی، هنوز عموماً به نقش مؤثر عوامل معنوی در جهت سلامت و طول عمر و جهات دیگر، آنطور که باید و شاید اذعان نکرده، و بهره برداری ننموده، این نقیصه علمی دنیای علم است و در آینده باید جبران شود! اما برای ما که پیر و آئین حیات بخش اسلام می باشیم، موضوع عقیده به معنویات و ماوراء طبیعت، و آنچه با این مبدء ارتباط دارد حل شده است، بر این اساس اضافه بر اعتقاد به عوامل مادی و روانی کوتاهی یا درازای، طول عمر، به علل معنوی نیز در این زمینه معتقد و پایبند می باشیم.
بدین لحاظ اکنون نخست علل معنوی کوتاهی عمر را براساس راهنمائیهای پیشوایان بزرگوار اسلام مورد مطالعه قرار می دهیم.