فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- نحوه غذا خوردن

در اینکه یکی از پایه های سلامت جسمی و روانی انسان را، نحوه خورد و خوراک تشکیل می دهد، و این کار در جهت سلامت و رنجوری و نیز در کوتاه شدن عمر انسان نقش اساسی دارد، هیچگونه تردیدی نمی توان بخود راه داد، اما در میان مواد خوراکی، انگور و شیر به عنوان دو نوع غذائی کم غم و اندوه را می زاید و آثار مختلف تندرستی و سلامتی را در بر دارد، بطور صریح مورد ستایش و استفاده قرار گرفته است.
امام صادق (ع) می فرماید: شکا نبی من الا نبیاء الی الله الغم، فامره با کل العنب.(146)
یکی از پیامبران الهی، از غم و اندوه فرساینده خود به پیشگاه خداوند به او دستور داد، انگور بخورد.
آن حضرت نیز فرمود است: وقتی حضرت نوع به خاطر طوفانی شدن کشتی در دریا گرفتار ناراحتی و غصه شد: فاوحی الله الیه، ان کخل العنب الا سود لیذهب غمک (147)
خداوند به آن حضرت فرمود: انگور سیاه بخورد، تا غم و اندوه او برطرف شود.
پیامبر اسلام فرمود: علیکم باللبان فانه یمسح الحزن عن القلب، کما یمسح و یذکی العرق عن الجنبین، و یشد الظهر و یزید العقل، و یذکی الذهن، و یجلو البصر و یذهب النسیان.(148)
برشمار لازم است از کندر استفاده کنید، زیرا کندر غم و غصه دل را می زاید، چنانکه موجب برطرف شدن عرق کردن صورت می گردد، و همچنین کندر خوردن، کمر و نیروی جنسی را نیرومند، عقل را افزون، ذهن را پاک و چشم را روشن و قوی می کند، و آفت فراموش کاری انسان را برطرف یم نماید.

چاقی و لاغری برای سلامتی

در اینکه چاقی و لاغری هم در سلامت و بیماری، و در نتیجه کوتاه شدن عمر، تأثیر مثبت و منفی دارد، و در این زمینه عموم پزشکان هم موضوعات علمی و ارزنده فراوانی دارند، و به کتابهای مربوطه می توان مراجعه نمود، جای تردیدی نیست. در احادیث اسلامی هم در این زمینه مطالب زیادی وارد شده، که در اینجا یک نمونه آنرا مورد توجه قرار می دهیم: امام صادق (ع) فرموده: ثلاثه یسمن ثلاثه یهزلن، فاما التی یسمن فاد مان الحمام، و شم الرائحة الطیبه و لبس الثیاب اللینه، و اما التی یهزلن فادمان البیض و السمک و الطلع. (149)
سه چیز سبب چاقی و سه چیز موجب لاغری می شود، اما آنچه انسان را چاق می کند، حمام رفتن یک روز در میان، استفاده از عطر و بوهای خوش، و پوشیدن لباس نرم و مناسب خواهد بود، ولی چیزهائی که باعث لاغری می گردد. تخم مرغ زیاد خوردن، از ماهی زیاد استفاده کردن، و خوشه خرمای نارس خوردن می باشد.(150)

6- برنامه مناسب برای زندگی

برنامه ریزی و نظم در زندگی هم، از شیوه های بسیار مفید است که، چنانچه کسی بتواند، از آن استفاده کند، این کار می تواند بخش مهمی از اختلالات و آشفتگیها، و نگرانیهائی را که، اعصاب و بدن انسان را آلوده و فرسوده می سازد، جلوگیری بعمل آورد، و با قراری نظم و تقسیم بندی ساعات روزانه، و تعیین وقت برای هر کاری در جای خود، بسیاری از بهم ریختگیها و درگیریهای فرساینده ای که زندگی را با تلخی و رنجهای کشنده هم آغوش می سازد، رفع و رفع نماید.
خوشبختانه آئین مقدس اسلام نیز که یک مکتب جامع الاطراف و همه گیری است، در ضمن عبادات و عبادات مختلف، نظم و برنامه ریزی در زندگی را مورد ضرورت و اهمیت قرار داده، از جمله در یک دستور فوق العاده ارزشمند، امام رضا (ع) فرموده: اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، زیاد کوشش کنید که بتوانید اوقات روزانه خود را چهار بخش تقسیم کنید، بخشی را برای خلوت و راز و نیاز با خدا اختصاص دهید، و بخشی را برای تأمین زندگی بکار و فعالیت بپردازید، و در بخش دیگر هم معاشرت و رفت و آمد با برادران و دوستانی داشته باشید، که در باطن با شما مخلص و با صفا و مورد اعتماد بوده، تا معایب و نواقص زندگی را به شما گوشزد کنند، و تذکر دهند، و در بخش چهارم، استراحت و تفریحات سالم داشته، تا از نشاط و نیروئی که از این راه به دست می آورید، بتوانید در بخشهای دیگر عبادت و تجارت و معاشرت تمرکز اعصاب و موفقیت کسب کنید.(151)
بنابراین، از دستورها و مطالبی که در این فصل مطالعه کردیم، یک سلسله شیوه های اخلاقی، روانی و بهداشتی بدست آوردیم، که چنانچه مورد توجه و مراقبت عملی قرار گیرد، می تواند در جهت سلامت روان و تن مؤثر بوده، و زندگی را پرطراوت و با نشاط گردانده، و عمر را نیز طولانی و دراز نماید.