فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

4- نظافت لباس

نظافت لباس نیز از اولیاء گرامی اسلام، عاملی است که غم و اندوهی را که جوانی را فرسوده و عمر را کوتاه می کند، می زادید، و بجای آن سلامت جسم و جان، و در نتیجه جوان ماندن و طولانی شدن عمر به وجود می آورد.
امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: النظیف من الثیات یذهب بالهم و الحزن و هو طهور الصلاة (145)
شستشو و نظیف نمودن لباس، سبب زدودن غم و اندوه از وجود انسان می گردد، و نیز این عمل برای طهارت نماز هم مفید خواهد بود.

5- نحوه غذا خوردن

در اینکه یکی از پایه های سلامت جسمی و روانی انسان را، نحوه خورد و خوراک تشکیل می دهد، و این کار در جهت سلامت و رنجوری و نیز در کوتاه شدن عمر انسان نقش اساسی دارد، هیچگونه تردیدی نمی توان بخود راه داد، اما در میان مواد خوراکی، انگور و شیر به عنوان دو نوع غذائی کم غم و اندوه را می زاید و آثار مختلف تندرستی و سلامتی را در بر دارد، بطور صریح مورد ستایش و استفاده قرار گرفته است.
امام صادق (ع) می فرماید: شکا نبی من الا نبیاء الی الله الغم، فامره با کل العنب.(146)
یکی از پیامبران الهی، از غم و اندوه فرساینده خود به پیشگاه خداوند به او دستور داد، انگور بخورد.
آن حضرت نیز فرمود است: وقتی حضرت نوع به خاطر طوفانی شدن کشتی در دریا گرفتار ناراحتی و غصه شد: فاوحی الله الیه، ان کخل العنب الا سود لیذهب غمک (147)
خداوند به آن حضرت فرمود: انگور سیاه بخورد، تا غم و اندوه او برطرف شود.
پیامبر اسلام فرمود: علیکم باللبان فانه یمسح الحزن عن القلب، کما یمسح و یذکی العرق عن الجنبین، و یشد الظهر و یزید العقل، و یذکی الذهن، و یجلو البصر و یذهب النسیان.(148)
برشمار لازم است از کندر استفاده کنید، زیرا کندر غم و غصه دل را می زاید، چنانکه موجب برطرف شدن عرق کردن صورت می گردد، و همچنین کندر خوردن، کمر و نیروی جنسی را نیرومند، عقل را افزون، ذهن را پاک و چشم را روشن و قوی می کند، و آفت فراموش کاری انسان را برطرف یم نماید.

چاقی و لاغری برای سلامتی

در اینکه چاقی و لاغری هم در سلامت و بیماری، و در نتیجه کوتاه شدن عمر، تأثیر مثبت و منفی دارد، و در این زمینه عموم پزشکان هم موضوعات علمی و ارزنده فراوانی دارند، و به کتابهای مربوطه می توان مراجعه نمود، جای تردیدی نیست. در احادیث اسلامی هم در این زمینه مطالب زیادی وارد شده، که در اینجا یک نمونه آنرا مورد توجه قرار می دهیم: امام صادق (ع) فرموده: ثلاثه یسمن ثلاثه یهزلن، فاما التی یسمن فاد مان الحمام، و شم الرائحة الطیبه و لبس الثیاب اللینه، و اما التی یهزلن فادمان البیض و السمک و الطلع. (149)
سه چیز سبب چاقی و سه چیز موجب لاغری می شود، اما آنچه انسان را چاق می کند، حمام رفتن یک روز در میان، استفاده از عطر و بوهای خوش، و پوشیدن لباس نرم و مناسب خواهد بود، ولی چیزهائی که باعث لاغری می گردد. تخم مرغ زیاد خوردن، از ماهی زیاد استفاده کردن، و خوشه خرمای نارس خوردن می باشد.(150)