فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- شستشوی سر با سدر

استفاده از سدر هم که گیاه داروئی و نظافتی است، در حدیث سبب غم و اندوه زادئی معرفی شده، و در روایت می خوانیم: کان النبی (ص) قد اغتم، فامره جبرئیل ان یغسل رأسه بالسدر.(144)
پیوسته چنین بود که، هر گاه وجود نازنین پیامبر عالیقدر اسلام، دستخوش غم و غصه ای واقع می شد، جبرئیل فرشته الهی، به آن حضرت دستور می داد، سر خود را با سدر شستشو بدهد.

4- نظافت لباس

نظافت لباس نیز از اولیاء گرامی اسلام، عاملی است که غم و اندوهی را که جوانی را فرسوده و عمر را کوتاه می کند، می زادید، و بجای آن سلامت جسم و جان، و در نتیجه جوان ماندن و طولانی شدن عمر به وجود می آورد.
امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: النظیف من الثیات یذهب بالهم و الحزن و هو طهور الصلاة (145)
شستشو و نظیف نمودن لباس، سبب زدودن غم و اندوه از وجود انسان می گردد، و نیز این عمل برای طهارت نماز هم مفید خواهد بود.

5- نحوه غذا خوردن

در اینکه یکی از پایه های سلامت جسمی و روانی انسان را، نحوه خورد و خوراک تشکیل می دهد، و این کار در جهت سلامت و رنجوری و نیز در کوتاه شدن عمر انسان نقش اساسی دارد، هیچگونه تردیدی نمی توان بخود راه داد، اما در میان مواد خوراکی، انگور و شیر به عنوان دو نوع غذائی کم غم و اندوه را می زاید و آثار مختلف تندرستی و سلامتی را در بر دارد، بطور صریح مورد ستایش و استفاده قرار گرفته است.
امام صادق (ع) می فرماید: شکا نبی من الا نبیاء الی الله الغم، فامره با کل العنب.(146)
یکی از پیامبران الهی، از غم و اندوه فرساینده خود به پیشگاه خداوند به او دستور داد، انگور بخورد.
آن حضرت نیز فرمود است: وقتی حضرت نوع به خاطر طوفانی شدن کشتی در دریا گرفتار ناراحتی و غصه شد: فاوحی الله الیه، ان کخل العنب الا سود لیذهب غمک (147)
خداوند به آن حضرت فرمود: انگور سیاه بخورد، تا غم و اندوه او برطرف شود.
پیامبر اسلام فرمود: علیکم باللبان فانه یمسح الحزن عن القلب، کما یمسح و یذکی العرق عن الجنبین، و یشد الظهر و یزید العقل، و یذکی الذهن، و یجلو البصر و یذهب النسیان.(148)
برشمار لازم است از کندر استفاده کنید، زیرا کندر غم و غصه دل را می زاید، چنانکه موجب برطرف شدن عرق کردن صورت می گردد، و همچنین کندر خوردن، کمر و نیروی جنسی را نیرومند، عقل را افزون، ذهن را پاک و چشم را روشن و قوی می کند، و آفت فراموش کاری انسان را برطرف یم نماید.