فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

6- شناگری

شناگری نیز به عنوان یک ورزش مفید، و یک تفریح سالم و نشاط آور و سلامت بخش، مورد عنایت پیشوای عالیقدر اسلام قرار گرفته، و به منظور حفظ سلامت و یک نوع آمادگی رزمی و دفاعی، حتی اسلام مسلمانان را موظف نموده، جهت ادای مسئولیت اخلاقی و حقوقی، به فرزندان خود، تیراندازی و شناگری آموزش دهند!
پیامبر والاگهر اسلام فرموده: علموا ابنائکم الرمی و اسباحة. (140)
فرزندان خود را تیر اندازی و شناگری بیاموزید.
پس از این مرحله بحث، که عموماً جنبه روانی و معنوی داشت، چند مورد از دستوراتی را که بیشتر جنبه عملی و فیزیکی دارد، و آن را یک سلسله فرمولهای بهداشتی در زمینه بهداشت تن و روان می توان تلقی نمود، به منظور عواملی که در جهت سلامت و طول عمر نقش مؤثری دارند، مورد مطالعه قرار می دهیم:

1- وضو گرفتن

وضو گرفتن که یک دستور واجب اسلامی برای نماز است، در بسیاری از اوقات مانند قبل از خواب، قبل از مسافرت و قبل از غذا خوردن، مورد سفارش و ستایش قرار گرفته است، و غیر از اینکه این عمل جنبه ثواب و معنویت دارد، از لحاظ بهداشت نظافت نیز عمل مفید و ارزشمندی خواهد بود، غم و اندوه را برطرف می کند، و اثر تربیتی و روانی هم بجای خواهد گذاشت، بهمین دلائل امیرالمؤمنین (ع) وضوی قبل از غذا و بعد از غذا را، زیادة فی العمر (141) و سبب طولانی شدن عمر هم شمرده است.
امام صادق (ع) فرموده: من اراد ان یکثر خیر بیته، فلقوض، عند حضور طعامه. (142) هر کس مایل است، خیر و برکت خانه و زندگی او توسعه یابد، قبل از صرف غذا حتما وضو بگیرد.

2- شستشوی سر

شستشوی سر نیز از جمله دستورهای بهداشتی اسلام است، که سبب برطرف نمودن غم و اندوه مطرح شده است.
امام صادق (ع) می فرماید: من وجد هما فلایدری ما هو، فلیغسل رأسه، و اذا توالت الهموم فعلیک بلاحول و لاقوة الا بالله. (143)
هر در وجود خود غم و غصه ای احساس کرد، که حتی علت آن را هم نمی داند، حتماً باید به شستشوی سر خود اقدام کند، و چنانکه غم و اندوه فراوان و پی در پی شد، باید جمله: لاحول و لاقوة الا بالله را تکرار کند.