فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- مسابقه برای شترسواری

هم اسب سواری و هم شترسواری، به عنوان نوعی از ورزشها و آموزشها و پرورشها، مورد عنایت اسلام واقع شده، و هم آن بزرگواران خود، غیر از سوار شدن و استفاده کردن، در این زمینه با دیگران نیز مسابقه می دادند.
امام صادق (ع) می فرماید: مرد بادیه نشینی به حضور رسول خدا وارد شد، و از آن حضرت در خواست نمود، بوسیله شتر با وی مسابقه دهد، پیغمبر نیز این پیشنهاد پذیرفت، اما بر خلاف انتظار یاران پیامبر، که شتر آن حضرت را برنده همیشگی مسابقه ها می پنداشتند، مرد بادیه نشین به خاطر شتر چالاک و نیرومند خود، مسابقه را برد! آنگاه پیامبر فرمود: انکم رفعتموها، فاحب الله ان یضعها.(137) شما برای شتر من عظمت و حساب زیادی باز می کردید، اما خداوند، دوست می داشت این رفعت و غرور را فرو نشاند!
امام باقر (ع) فرموده است: ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل و اعطی السوابق من عنده: (138)
پیامبر اسلام میان اسب سواران مسابقه می گذاشت، و به برندگان مسابقه از خود به آنها عطا و جایزه می داد. همچنین امام باقر (ع) روایت می کند، پیغمبر اکرم بهنگام بازگشت از جنگ تبوک شتر خود را به سرعت واداشت، و در حالیکه اسامه ترین زید بر شتر غضباء سوار بود با وی مسابقه گذاشت، در آن هنگام همراهان همه فریاد برداشتند، پیامبر مسابقه را برد، اما آن حضرت از روی تواضع و فروتنی فرمود: اسامه برنده مسابقه است.! (139)

6- شناگری

شناگری نیز به عنوان یک ورزش مفید، و یک تفریح سالم و نشاط آور و سلامت بخش، مورد عنایت پیشوای عالیقدر اسلام قرار گرفته، و به منظور حفظ سلامت و یک نوع آمادگی رزمی و دفاعی، حتی اسلام مسلمانان را موظف نموده، جهت ادای مسئولیت اخلاقی و حقوقی، به فرزندان خود، تیراندازی و شناگری آموزش دهند!
پیامبر والاگهر اسلام فرموده: علموا ابنائکم الرمی و اسباحة. (140)
فرزندان خود را تیر اندازی و شناگری بیاموزید.
پس از این مرحله بحث، که عموماً جنبه روانی و معنوی داشت، چند مورد از دستوراتی را که بیشتر جنبه عملی و فیزیکی دارد، و آن را یک سلسله فرمولهای بهداشتی در زمینه بهداشت تن و روان می توان تلقی نمود، به منظور عواملی که در جهت سلامت و طول عمر نقش مؤثری دارند، مورد مطالعه قرار می دهیم:

1- وضو گرفتن

وضو گرفتن که یک دستور واجب اسلامی برای نماز است، در بسیاری از اوقات مانند قبل از خواب، قبل از مسافرت و قبل از غذا خوردن، مورد سفارش و ستایش قرار گرفته است، و غیر از اینکه این عمل جنبه ثواب و معنویت دارد، از لحاظ بهداشت نظافت نیز عمل مفید و ارزشمندی خواهد بود، غم و اندوه را برطرف می کند، و اثر تربیتی و روانی هم بجای خواهد گذاشت، بهمین دلائل امیرالمؤمنین (ع) وضوی قبل از غذا و بعد از غذا را، زیادة فی العمر (141) و سبب طولانی شدن عمر هم شمرده است.
امام صادق (ع) فرموده: من اراد ان یکثر خیر بیته، فلقوض، عند حضور طعامه. (142) هر کس مایل است، خیر و برکت خانه و زندگی او توسعه یابد، قبل از صرف غذا حتما وضو بگیرد.