فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

4- تیر اندازی و نشانه گیری

تیر اندازی و نشانه گیری و آموزش آن، رفتارهای ورزشی و تفریحای سالمی هستند که، هم به منظور سرگرمی سالم و هم به منظور آموزش و پرورش استعدادهای نیرومند و رزمی و دفاعی، مورد توصیه اکید اسلام قرار گرفته و بدین دلیل که چنین شیوه هائی موجب سلامت جسم و جان آدمی نیز می گردد، در نتیجه آنرا راز سلامت و طول عمر نیز می توان دانست.
ملاحظه کنید، پیامبر اسلام فرموده است: علیکم بالرمی، فانه خیر لهولکم. (131) شایسته است تیر اندازی کنید، زیرا این عمل بهترین بازیها و لذتها برای شما خواهد بود.
آن حضرت نیز فرموده است: من تعلم الرمی، ثم ترکه فقد عصبانی.(132)
هر کسی تیر اندازی را بیاموزد و آنرا ترک کند و کنار بگذارد، در برابر من عصیان و نافرمانی کرده است!
پیامبر اسلام، وقتی آیه: و اعدوالهم ما استطعتم من قوة.(133)
یعنی، در برابر دشمنان همه گونه قوت و قدرت خود را تجهیز کنید، را تفسیر می کند، می فرماید: الا ان قوة الرمی (134) منظور از اینکه قدرت خود را تجهیز کنید، اینست که، تیز اندازی بیاموزید و آماده شوید.
موضوع ارزش تیراندازی در فرهنگ اجتماعی اسلام، آن قدر درخور اهمیت و ضرورت است، که امام صادق (ع) می فرماید: الرمی سهم من سهام الاسلام.(135)
تیر اندازی، سلام نیرومندی، از سلاحهای اسلام است.
پیامبر اسلام هم خود را در یک مسابقه تیر اندازی که میان گروهی از انصار و گروه دیگری برقرار بود، شرکت کرد، و با آنان همکاری نمود.(136)

5- مسابقه برای شترسواری

هم اسب سواری و هم شترسواری، به عنوان نوعی از ورزشها و آموزشها و پرورشها، مورد عنایت اسلام واقع شده، و هم آن بزرگواران خود، غیر از سوار شدن و استفاده کردن، در این زمینه با دیگران نیز مسابقه می دادند.
امام صادق (ع) می فرماید: مرد بادیه نشینی به حضور رسول خدا وارد شد، و از آن حضرت در خواست نمود، بوسیله شتر با وی مسابقه دهد، پیغمبر نیز این پیشنهاد پذیرفت، اما بر خلاف انتظار یاران پیامبر، که شتر آن حضرت را برنده همیشگی مسابقه ها می پنداشتند، مرد بادیه نشین به خاطر شتر چالاک و نیرومند خود، مسابقه را برد! آنگاه پیامبر فرمود: انکم رفعتموها، فاحب الله ان یضعها.(137) شما برای شتر من عظمت و حساب زیادی باز می کردید، اما خداوند، دوست می داشت این رفعت و غرور را فرو نشاند!
امام باقر (ع) فرموده است: ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل و اعطی السوابق من عنده: (138)
پیامبر اسلام میان اسب سواران مسابقه می گذاشت، و به برندگان مسابقه از خود به آنها عطا و جایزه می داد. همچنین امام باقر (ع) روایت می کند، پیغمبر اکرم بهنگام بازگشت از جنگ تبوک شتر خود را به سرعت واداشت، و در حالیکه اسامه ترین زید بر شتر غضباء سوار بود با وی مسابقه گذاشت، در آن هنگام همراهان همه فریاد برداشتند، پیامبر مسابقه را برد، اما آن حضرت از روی تواضع و فروتنی فرمود: اسامه برنده مسابقه است.! (139)

6- شناگری

شناگری نیز به عنوان یک ورزش مفید، و یک تفریح سالم و نشاط آور و سلامت بخش، مورد عنایت پیشوای عالیقدر اسلام قرار گرفته، و به منظور حفظ سلامت و یک نوع آمادگی رزمی و دفاعی، حتی اسلام مسلمانان را موظف نموده، جهت ادای مسئولیت اخلاقی و حقوقی، به فرزندان خود، تیراندازی و شناگری آموزش دهند!
پیامبر والاگهر اسلام فرموده: علموا ابنائکم الرمی و اسباحة. (140)
فرزندان خود را تیر اندازی و شناگری بیاموزید.
پس از این مرحله بحث، که عموماً جنبه روانی و معنوی داشت، چند مورد از دستوراتی را که بیشتر جنبه عملی و فیزیکی دارد، و آن را یک سلسله فرمولهای بهداشتی در زمینه بهداشت تن و روان می توان تلقی نمود، به منظور عواملی که در جهت سلامت و طول عمر نقش مؤثری دارند، مورد مطالعه قرار می دهیم: