فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- زور آزمائی و کشتی گرفتن

زور آزمائی و کشتی گرفتن، ورزش سالم و سازنده ای است که، چنانچه به شیوه معقول و انسانی خود صورت گیرد سبب پرورش نیروی بدنی و نیز نشاط و شادابی روانی و اخلاقی انسان می گردد.بدین لحاظ چیزی را که هم در منابع اسلامی می یابیم، و هم عامل سلامت و طول عمر قلمداد می شود، باید کشتی گرفتن دانست.
امام صادق (ع) می فرماید: پیامبر بزرگوار اسلام، یک شب در حالیکه حسن و حسین (ع) همراه او بودند، به خانه دختر خود، فاطمه (ع) وارد شد، و خطاب به آن دو نوجوان فرموده:
قوما فاضطرعا، فقاما لیضطرعا...(128)
بلند شوید و با هم کشتی بگیرید، سپس امام حسن و امام حسین (ع) با هم به زور آزمائی و کشتی گرفتن پرداختند.

3- مسابقه دادن

اصولا مسابقه دادن، در امور معقول و مشروع، غیر از اینکه از لحاظ فکری و روانی می تواند، یک نوع غذای سالم و مفیدی برای روح انسان محسوب گردد، یک نوع ورزش و تفریح بدنی و فیزیکی نیز می باشد، و در بسیاری از موارد مطلوب و عقلانی، مورد توجه اسلام هم واقع شده است!
امام حسن و امام حسین (ع) درباره خطاطی و خط نویسی بهتر، با هم مسابقه دادند، پیامبر اسلام نیز فرموده است:
لیس شی ء تحضره الملائکه، الا الرهان و ملاعبة الرجل اهله.(129)
در میان تفریحات سالم، چیزی نیست که به قدری مطلوب باشد، که فرشتگان برای آن حضور یابند، مگر شرط بندی برای مسابقه دادنهای مفید، و معاشرتهای مرد و همسر خویش.
ابو رافع می گوید: با حسن بن علی (ع) که آن زمان کودکی بود، با یک وسیله بازی چوبی بازی می کردم و مسابقه می دادم، طبق قرار مسابقه وقتی من برنده شدم، می بایست وی مرا بر گرده خود سوار کند، امام او با لحن مؤدبانه ای از اینکار امتناع کرد، و گفت: آیا می خواهی بر گرده ای سوار شوی، که رسول خدا آن را بر دوش خود می گرفت، آن وقت من از حق خود صرفنظر کردم، اما در مرحله بعد که او برنده شد، و من خواستم از زیر بار سواری دادن را او خودداری کنم، وی گفت: آیا دوست نمی داری پیکری را که رسول خدا بر پشت حمل می کرد، تو نیز آن را بر پشت خود سوار کنی؟ آن وقت من تسلیم شدم، و طبق قرار داد مسابقه، او را به پشت خود سوار کردم. (130)

4- تیر اندازی و نشانه گیری

تیر اندازی و نشانه گیری و آموزش آن، رفتارهای ورزشی و تفریحای سالمی هستند که، هم به منظور سرگرمی سالم و هم به منظور آموزش و پرورش استعدادهای نیرومند و رزمی و دفاعی، مورد توصیه اکید اسلام قرار گرفته و بدین دلیل که چنین شیوه هائی موجب سلامت جسم و جان آدمی نیز می گردد، در نتیجه آنرا راز سلامت و طول عمر نیز می توان دانست.
ملاحظه کنید، پیامبر اسلام فرموده است: علیکم بالرمی، فانه خیر لهولکم. (131) شایسته است تیر اندازی کنید، زیرا این عمل بهترین بازیها و لذتها برای شما خواهد بود.
آن حضرت نیز فرموده است: من تعلم الرمی، ثم ترکه فقد عصبانی.(132)
هر کسی تیر اندازی را بیاموزد و آنرا ترک کند و کنار بگذارد، در برابر من عصیان و نافرمانی کرده است!
پیامبر اسلام، وقتی آیه: و اعدوالهم ما استطعتم من قوة.(133)
یعنی، در برابر دشمنان همه گونه قوت و قدرت خود را تجهیز کنید، را تفسیر می کند، می فرماید: الا ان قوة الرمی (134) منظور از اینکه قدرت خود را تجهیز کنید، اینست که، تیز اندازی بیاموزید و آماده شوید.
موضوع ارزش تیراندازی در فرهنگ اجتماعی اسلام، آن قدر درخور اهمیت و ضرورت است، که امام صادق (ع) می فرماید: الرمی سهم من سهام الاسلام.(135)
تیر اندازی، سلام نیرومندی، از سلاحهای اسلام است.
پیامبر اسلام هم خود را در یک مسابقه تیر اندازی که میان گروهی از انصار و گروه دیگری برقرار بود، شرکت کرد، و با آنان همکاری نمود.(136)