فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

12- دعا و تلقین بنفس

بهنگام هجوم غم و اندوه، که سلامت و آسایش ما را تباه و مختل می سازد، تلقین و اینکه انسان بتواند به تجزیه و تحلیل و ریشه یابی موضوع غم و انگیزه بپردازد، و با خود حساب کند بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد، و بگونه ای خود را مقاوم و صبور بگرداند، این روحیه در جهت تسکین آلام غم و غصه نقش سازنده ای دارد. این معنی در روانشناسی، بسیار مورد تأکید واقع شده، (114) و در دعاهای اسلامی ما هم، غیر از جنبه معنوی و الهی آن، شاید یک رمز تکرار شدن برخی از دعاها همین تلقین و برقراری اعتماد بنفس باشد، و این معنی در موارد زیادی وارد شده است، از جمله:
امام صادق (ع) می فرماید: هر گاه از قدرتمندی یا چیز دیگری ناراحت و اندوهناک شدید، فاکثر من قول: لاحول و لاقوة الا بالله، فانها مفتاح الفرج.(115)
هر کسی زا خداوند متعال، زیاد طلب آمرزش گناهان خود را انجام دهد، اینکار سبب می شود، که خداوند او را از غم و غصه نجات بخشد.

13- سفره دل را گشودن

همانطور که علی (ع) فرموده: الغم مرض النفس (116) یعنی، غم و اندوه بیماری روانی ناراحت کننده است، و باید آن را مداوا کرد، یکی دیگر از شیوه های معالجه و مبارزه با این بیماری این است که انسان مقداری از سفره دل خود را پیش دیگران بگشاید، و ناراحتی خود را برای کسی بازگو کند، تا از این راه نیز اندکی از آلام و غصه درونی او کاهش یابد، و دل آرام گیرد، البته اینکار از نظر روانی تأثیر تا حدود زیادی مفیدی دارد، اما این در صورتی است که شخصی که برای او شرح غم داده می شود، فردی امین و آگاه و مؤمن بوده، تا بتواند غمگشا و سر نگهدار باشد، در غیر این صورت علی (ع) فرموده است.
لاتود عن سرک من لا امانة له.(117)
برای اینکه نمی تواند، راز ترا نگهداری کند و امین نیست، هرگز سر دل خود را نزد او افشا مکن، اینکه می گوئیم سفره دل گشودن و برای افراد مطمئن شرح غم دادن، در کاهش اندوه تأثیر دارد، اضافه بر اینکه این معنی از نظر روانی و تجربی ثابت شده، از لحاظ تاریخی هم، سابقه داشته است، و امام علی (ع) هم هرگاه برای راز دل گشودن خود محرمی نمی یافت، تا آنجا راضی می شد که، بخشی از ناراحتیهای خود را، حتی در بیابان و برای چاه بیان نماید!
میثم تمار می گوید: آن امام بزرگوار، راز دل، و اندوههای دردناک درونی را، با چاه زمزمه می کرد، و به من می فرمود:
و فی الصدر لبانات - اذا ضاقت لها صدری
نکت الارض بالایدی - و ابدیت لها، سری. (118)
در سینه من ناراحتی های است که، که گاه سینه ام را تنگ و فشرده می کند، با دست خود زمین را کنده، و چاهی به وجود می آورم، و آنگاه ناراحتی درونی خود را برای آن چه افشا می کنم!
امام صادق (ع) نیز فرموده است: اذا ضاق احدکم فلیعلم اخاه و لایعن علی نفسه. (119)
باری، موارد سیزده گانه ای که مطالعه کردیم، هر کدام به نوبه خویش یا همه آن مجموعه، اگر به دقت مورد توجه و بکارگیری قرار گیرد، می تواند از یک طرف سازندگی اخلاقی و انسانی برای ما به وجود آورد، و از طرف دیگر اثر وضعی آن، در جهت سلامت جان و روان، و در نتیجه بهره برداری برای جوان ماندن، و استفاده از اوقات عمر طولانی، نقش، مؤثری داشته باشد.

فصل پنجم شیوه های بهداشت روان و تن برای سلامت و طول عمر

سلسله شیوه های رفتارهائی را که عمدتاً جنبه روانی و معنوی داشت، و بکارگیری آنها موجب سلامت جسم و جان و در نتیجه زندگانی پر نشاط و طول عمر می گردد، مطالعه کردیم، اکنون در این فصل شیوه ها و رفتارهائی را که جنبه بهداشتی و فیزیکی دارد، و انواع ورزشها، تفریحها و فعالیتهای سالم را شامل می شود و به نوبه خویش می تواند برای صحت و سلامت انسان، و نیز جوان ماندن و شاد زیستن و طول عمر، نقش بسیار مؤثر و سازنده ای در بر داشته باشد، بر اساس اخبار و احادیث اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهیم.