فهرست کتاب


مقتل امام حسین (علیه السلام)

جواد محدثی

24 - جوانی فرزند شهید

154 - نیز گوید:
پس از او جوانی که پدرش در میدان شهید شده بود و مادرش با او بود بیرون آمد. مادرش گفت: فرزندم! در مقابل پسر پیامبر مبارزه کن تا شهید شوی. گفت: باشد. بیرون آمد. امام فرمود: پدر این جوان شهید شده، شاید مادرش دوست نداشته باشد که به میدان رود. جوان گفت: ای پسر پیامبر! مادرم به من دستور داده است. به میدان رفت، در حالی که رجز می خواند: فرمانده من حسین است و چه فرمانده خوبی! مایه دلخوشی پیامبر بشیر و نذیر، فرزند علی و فاطمه. آیا برای او همتایی می شناسید؟
جنگید تا آنکه کشته شد. سرش را جدا کردند و به اردوگاه امام پرتاب کردند. مادرش آن سر را برگرفت و گفت: آفرین پسرم! نور چشمم! شادی بخش قلبم ! سپس آن سر را به طرف مردی از دشمن پرتاب کرد و او را کشت. عمود خیمه را برگرفت و رجز خوانان به طرف دشمن حمله برد و دو نفر را کشت. امام دستور داد که برگردد و دعایش کرد. (308)

اسامی سایر شهدا از اصحاب در زیارت ناحیه

155 - سید بن طاووس گوید:
شهدا دیگر از اصحاب امام حسین علیه السلام، تنها نام آنان را که در زیارت ناحیه مقدسه آمده است می آوریم. نقلی که سید بن طاووس دارد و همه شهدای اصحاب را نام برده است:
... سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی، آن که وقتی امام به او اجازه داد بر گردد، به آن حضرت گفت: آیا تو را رها کنیم، آنگاه چه عذری در پیشگاه خداوند از ادای حق تو داریم؟ نه به خدا! از تو دست نمی کشم تا آنکه نیزه ام را در سینه هایشان بشکنم و تا شمشیر در کف دارم با آنان بجنگم از تو جدا می شوم. اگر سلاح هم نداشته باشم با سنگ با آنان می جنگم و تا آنکه در رکابت بمیرم از تو دست بردار نیستم، تا نخستین کسی باشم که جانش را فدایت کرد و اولین شهید از شهدای خدا باشم که جان باخت و به خدای کعبه قسم رستگار شدم. سپاس خدا بر تو و مواساتت نسبت به امام خود باد که وقتی بر زمین افتاده بودی بر تو رحمت و درود فرستاد و آیه فمنهم من قضی نحبه... (309) را تلاوت فرمود: لعنت خدا بر عبدالله بن خشکاره که در قتل تو مشارکت داشتند.
سلام بر سعد بن عبدالله حنفی، آنکه چون امام اجازه بازگشت داد، به آن حضرت عرض کرد: تو را وا نمی گذاریم تا خداوند بداند که نبود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دفاع از تو حرامت او را نگه داشتیم. به خدا اگر بدانم که کشته می شوم، سپس زنده می گردم، سپس سوزانده می شوم و خاکسترم را بر باد می دهند و هفتاد بار با من چنین می کنند، از تو جدا نمی شوم تا در راه تو کشته شوم، و چرا نه، که جز یک بار کشته شدن نیست و بعد از کرامت بی انتهاست. تو جان باختی و از امام خود دفاع کردی و در قرارگاه ابدی به کرامت خدایی دست یافتی. خداوند ما را در زمره شما شهیدان محشور کند و در ملکوت اعلا همراهتان سازد.
سلام بر بشیر بن عمر حضرمی. سلام و سپاس الهی بر تو که به حسین علیه السلام آنگاه که اجازه بازگشت داد، گفتی: درندگان بیابان مرا زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم و رهروان از من درباره تو بپرسند و با این یاران تو را واگذارم. این هرگز نشدنی است.
سلام بر یزید بن حصین همدانی (310) قاری قرآن. سلام بر عمران بن کعب انصاری. سلام بر نعیم بن عجلان انصاری. سلام بر زهیر بن قین بجلی، که چون امام به او اجازه بازگشت داد، به آن حضرت گفت: نه به خدا! این نشدنی است. آیا پسر پیامبر را در دست دشمنان اسیر بگذارم و خودت نجات پیدا کنم؟ خدا چنین روز را نیاورد.
سلام بر عمرو بن قرضه انصاری. سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی. سلام بر حر بن یزید ریاحی. سلام بر عبدالله بن عمیر کلبی. سلام بر نافع بن هلال بجلی. سلام بر انس بن کاهل اسدی. سلام بر قیس بن مسهر صیداوی. سلام بر عبدالله و عبدالرحمان غفاری پسران عروه بن حراق. سلام بر جون غلام ابوذر. سلام بر شبیب بن عبدالله نهشلی. سلام بر حجاج بن یزید سعدی. سلام بر قاسط و کرش تغلبی پسران زهیر. سلام بر کنانه بن عتیق. سلام بر ضر غامه بن مالک. سلام بر جوین بن مالک ضبعی. سلام بر عمرو بن ضبعی. سلام بر یزید بن ثبیط قیسی. سلام بر عبدالله و عبیدالله پسران یزید بن ثبیط. سلام بر عامر بن مسلم. سلام بر قضب بن عمرو نمری. سلام بر سالم، غلام عامر بن مسلم. سلام بر سیف بن مالک. سلام بر زهیر بن بشر خثعمی. سلام بر بدر بن معقل جعفی. سلام بر حجاج بن مسروق جعفی. سلام بر مسعود بن حجاج و پسرعلیهم السلام سلام بر مجمع بن عبدالله عائدی. سلام بر عمار بن حسان. سلام بر حیان بن حارث سلمانی. سلام بر مجمع بن عبدالله عائدی. سلام بر عمار بن حسان. سلام بر حیان بن حارث سلمانی. سلام بر جندب بن حجر خولانی. سلام بر عمر بن خالد صیداوی.
سلام بر سعید، غلام او. سلام بر یزید بن زیاد بن مظاهر. سلام بر زاهر غلام عمرو بن حمق خزاعی. سلام بر حنظله بن اسعد شبامی. سلام بر عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی. سلام بر عمار بن ابی سلامه همدانی.
سلام بر عابس بن اببی شبیب شاکری. سلام بر شوذب، غلام شاکری. سلام بر شبیب بن حارث.
سلام بر مالک بن عبدالله. سلام بر مجروح اسیر شده، سوار بن ابی احمیر فهمی. سلام بر همراه مجروح او عبدالله جندعی. سلام بر شما ای بهترین یاوران.
سلام بر شما برای آن صبری که داشتید. پس چه منزلگاه خوبی است آخرت. خداوند در جایگاه نیکان جایتان دهد. گواهی می دهم که خداوند پرده از دیده هایتان برداشت و جایگاهتان را آماده ساخت و پاداش سرشار عطایتان کرد. شما در دفاع از حق کوشا بودید و برای ما پیشگام و ما در قرارگاه آخرت با شما خواهیم بود. سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد.(311)

شهدای اهل بیت علیهم السلام