فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

چه بپوشیم؟

لباسی را که انسان می خواهد بپوشد، چه در نماز و چه در غیر نماز، دارای شرایطی است که رعایت کردن آنها موجب خشنودی پروردگار متعال و سعادت ابدی است و چون بعضی از شرایط لباس در غیر حال نماز با حال نماز فرق دارند ما مطالب مربوط به هر کدام را جدای از هم نقل می نماییم.

شرایط لباس در غیر حال نماز

اگر انسان بخواهد در غیر حال نماز لباس بپوشد، باید لباس او دارای شرایطی باشد که ذیلا بدانها اشاره می شود:
1- غصبی نباشد:بنابراین اگر لباسی را بخرد و پولش را ندهد یا بنا نداشته باشد بدهد -ولوبه آن شخص قول داده باشد و یا با عین پولی که خمس به آن تعلق گرفته است، بخرد و یا در هنگام خریدن تصمیم داشته باشد از آن پول بدهد، در تمام این موارد چنین لباسی غصبی است و یا حکم لباس غصبی را دارد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 8، 9
2- بنابر احتیاط واجب، نباید مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد.
توضیح المسائل، مساله 846
توضیح مراد از لباسی که در اینجا مطرح است، لباسهای مخصوص به مرد و لباسهای مخصوص به زن است و اما لباسهای مشترک بین زن و مرد اشکالی ندارد، بنابراین اگر زن بخواهد مثلا در نمایشنامه ها و تئاترها لباس مخصوص به مرد و یا مرد بخواهد لباس مخصوص به زن را بپوشد، جایز نیست.
3- بنابر احتیاط واجب، باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند
توضیح المسائل، مساله 845
4- زن باید از پوشیدن لباسهایی که جلب توجه می کند،اجتناب نماید.
س: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و آیا برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می کند، یا خیر و اصولا چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم باید رعایت شود؟
ج: واجب است تمام بدن زن، به جز قرص صورت و دستها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب رابپوشاند،مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباسهایی که توجه نامحرم را جلب کند، باید اجتناب شود.
380 استفتا از امام خمینی(ره).
5- برای مرد پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص است، جایز نیست، الا در حال ضرورت، مانند بیماری و سرما و در حال جنگ و اما همراه داشتن آن، مثلا گذاشتن در جیب مانعی ندارد.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 145 (الخامس).
6- برای مرد پوشیدن لباس طلا باف حرام است و علاوه بر این زینت کردن مرد با طلا نیز حرام است، مانند آویختن زنجیر طلا به سینه ویا دست کردن انگشتر طلا، و همچنین بنابر احتیاط واجب از استعمال عینک طلا، و طلا کردن دندانهای جلو برای تزیین خودداری کنند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 9514 مساله 14 وتوضیح المسائل، مساله 832
یادآوری الف) در حرام بودن زینت کردن با طلا برای مرد فرقی نمی کند که زینت ظاهر باشد و دیده شود و یا پنهان باشد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 24
ب) پوشیدن طلای سفید (پلاتین) برای مردها جایز است.
380 استفتا، از امام خمینی(ره) سؤال 182

مستحبات لباس در غیر حال نماز

1- پوشیدن لباس سفید.
روضة المتقین، ج 7، ص 621
2- پوشیدن لباس تمیز.
3- داشتن لباس خانه و لباس بیرون و پوشیدن هر کدام در جای خود و یا لباس کار و غیر لباس کار.