فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

نقش مسجد در اسلام

مسجد مکانی برای بحث آزاد

1- کان ابوالحسن -علیه السلام یامر محمدبن حکیم ان یجالس اهل المدینة فی مسجد رسول الله وان یکلمهم ویخاصمهم....
بحارالانوار، ج 1، ص 137
حضرت موسی بن جعفر -علیه السلام به شخصی به نام محمدبن حکیم -که یکی از اصحاب دانشمند آن حضرت بودند می فرمودند که در مسجد پیامبر بنشیند و با کسانی که جدر مسائل دینی ج اشکالاتی دارند، به بحث و مناظره بپردازد....

مسجد، مرکز پیدا کردن دوست خوب

1- قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... اخا مستفادا فی الله
بحار، ج 80 ص 351
حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام می فرمایند:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند حداقل یکی از هشت چیز نصیبش می شود: دوستی خوب و خدایی...
مسجد مرکز هدایت قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... کلمة ترده عن ردی او یسمع کلمة تدله علی هدی
بحار، ج 80،ص 351
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند جحداقل ج یکی از هشت چیز نصیبش می شود... جمله ای که او را از بدبختی نجات بخشد یا کلمه ای که راه مستقیم را به او نشان دهد.