فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

14- مسجد را محل قضاوت و مرافعه قراردادن.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.

نقش مسجد در اسلام

مسجد مکانی برای بحث آزاد

1- کان ابوالحسن -علیه السلام یامر محمدبن حکیم ان یجالس اهل المدینة فی مسجد رسول الله وان یکلمهم ویخاصمهم....
بحارالانوار، ج 1، ص 137
حضرت موسی بن جعفر -علیه السلام به شخصی به نام محمدبن حکیم -که یکی از اصحاب دانشمند آن حضرت بودند می فرمودند که در مسجد پیامبر بنشیند و با کسانی که جدر مسائل دینی ج اشکالاتی دارند، به بحث و مناظره بپردازد....