فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

10- راه دادن بچه و دیوانه به مسجد.

توضیح المسائل، مساله 915
قال المجلسی -ره:
لاخلاف فی کراهة تمکین المجانین والصبیان لدخول المساجد وربما یقید الصبی بمن لایوثق به اما من علم منه ما یقتضی الوثوق به لمحافظته علی التنزه من النجاسات واداء الصلوات فانه لایکره تمکینه بل یستحب تمرینه ولاباس به
بحار، ج 80 ص 349
مرحوم مجلسی می فرماید:
خلافی نیست در اینکه دیوانه ها و بچه ها را نباید در مسجد جای داد، ولی چه بسا که بچه ای که اینجا گفته شده بچه ای باشد که مورد اعتماد نیست، اما بچه ای که مواظب طهارت و نجاست و ادای نماز است، نه تنها کراهت ندارد، بلکه مستحب است که برای تمرین دادن او، وی را به مسجد ببرند.

11- اجرا کردن حد در مسجد.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.

12- مشغول شدن به صنعت.

توضیح المسائل، مساله 914