فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

6- طلب کردن گمشده

سمع النبی -صلی الله علیه وآله وسلم رجلا ینشد ضالة فی المسجد فقال قولوا له لا راد الله علیک فانها لغیر هذا بنیت
وسائل الشیعه، ج 3، ص 508
پیامبر -صلی الله علیه وآله وسلم شنیدند که شخصی گمشده ای را در مسجد اعلان می کرد، حضرت فرمودند:به او بگویید که خداوند گمشده ات را به تو برنگرداند؛ زیرا مسجد برای غیر این کار ساخته شده است.

7- بلند کردن صدا، مگر برای اذان و مانند آن.

توضیح المسائل، مساله 914

8- خرید و فروش.

توضیح المسائل، مساله 914