فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

263 - از رفیقان پیامبر در بهشت

امام صادق - علیه السلام فرمود: هر کس این صلوات را بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرستد، گناهانش محو می گردد و بر دشمنانش پیروز شود و روزی او زیاد گردد و در بهشت از رفقای حضرت ختمی مرتبت محمد - صلی الله علیه و آله - خواهد بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی صلوة اللهم بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی برکة اللهم و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقی سلام و ارحم محمداً حتی لا یبقی رحمة.

264- عمل دیگر

سید در اقبال و مصباح الزایر به سند از پیغمبر - صلی الله علیه و آله - روایت کرده هر کس شب هفتم رجب چهار رکعت نماز بخواند با حمد یک بار و توحید و معوذتین سه بار و پس از فراغ ده بار صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستد و ده بار تسبیح بخواند، خدایش زیر عرش جای دهد، تا فرموده و از دنیا نرود تا جایش را در بهشت بیند .
عمل دیگر: و در آن دو از پیغمبر - صلی الله علیه و آله - آورده که هر کس شب نیمه شعبان خوب خود را طاهر کند و دو جامه پاکیزه پوشد نماز عشاء را بخواند و آن گاه دو رکعت نماز بخواند، در رکعت یکم حمد و سه آیه از اول سوره بقره و آیةالکرسی و سه آیه آخر آن، و در دوم حمد یک بار و معوذتین هفت بار و توحید هفت بار و سلام گوید و پس از آن چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت یکم یس و در دوم حم دخان در سوم الم سجده در چهارم تبارک و آن گاه صد رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک بار حمد و ده بار توحید خدا سه حاجتش را روا کند یا در دنیا و یا در آخرت و آن گاه اگر از خدا خواهد که همان شب من را خواب بیند می بیند.(101)

...................) Anotates (.................
1) بحار، ج 94، ص 62 - 61.
2) سوره بقره آیه، 47.
3) علل الشرایع؛ ج 1، ص 43.
4) صحیفه سجادیه، دعای 44.
5) صحیفه سجادیه، دعای 47.
6) صحیفه سجادیه، دعای 31.
7) بحارالانوار، ج 49، ص 92؛ سیره رضوی، ص 20 - 19.
8) پرورش روح، ج 2، ص 355.
9) بحار الانوار، ج 49، ص 92.
10) چهل حدیث سیره رضوی - علیه السلام - ص 21.
11) شرح و فضایل صلوات، ص 11.
12) مصباح المتهجد، 360.
13) چهل حدیث سیره عسکریین، ص 39.
14) سوره احزاب، آیه 56.
15) لا اله الا الله.
16) لا حول و لا قوة الا بالله.
17) ثواب الاعمال، و عقاب الاعمال، ص 345.
18) ثواب الاعمال، و عقاب الاعمال، ص 346.
19) اصول کافی، ج 6، ص 87.
20) پرورش روح، ج 2، ص 346.
21) پرورش روح، ج 2، ص 344.
22) پرورش روح، ج 2، ص 340
23) دارالسلام، ج 2، ص 140.
24) دارالسلام، ج 2، ص 195.
25) شرح و فضایل صلوات، ص 195.
26) پرورش روح، ج 2، ص 353.
27) پرورش روح، ج 2، ص 347.
28) پرورش روح، ج 2، ص 352.
29) پرورش روح، ج 2، ص 352.
30) چهل حدیث سیره عسکریین، ص 39.
31) خزینة الجواهر، ص 586.
32) مصابیح الدجی، ص 419.
33) شرح و فضایل صلوات، ص 82.
34) خزینة الجواهر، ص 588.
35) داستان های از صلوات.
36) خزینة الجواهر، ص 589.
37) بحارالانوار، ج 94، ص 53، روایت 19، به نقل از امالی طوسی، ج 1، ص 127.
38) فضایل الخمسه، ج 1، ص 207؛ کنزالعمال، ج 1، ص 181.
39) خزینةالجواهر، ص 589 - 588.
40) فضایل، ص 120.
41) جامع آیات و احادیث نماز، ص 153.
42) مصابیح الدجی، ص 418؛ مستدرک الوسایل، ج 1، ص 424.
43) وسایل الشیعه، ج 6، ص 221.
44) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 335.
45) جمال الاسبوع، ص 242.
46) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 351 - 350.
47) اصول کافی، ج 6، ص 89.
48) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 349.
49) اصول کافی، ج 6، ص 81.
50) اصول کافی، ج 9، ص 81.
51) میزان الحکمة، ص 3164، ش 10794، ج 7.
52) المیزان، ج 1، ص 389.
53) میزان الحکمة، ج 7، ص 3166، ش 10801؛ نور الثقلین، 4/302/221.
54) اصول کافی، ج 6، ص 83.
55) پرورش روح، ج 2، ص 350.
56) عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 194، ح 5.
57) چهل حدیث سیره رضوی - علیه السلام ص 31.
58) ثواب الاعمال، ص 333.
59) دارالسلام، ج 3، ص 14.
60) دارالسلام، ج 3، ص 3.
61) دارالسلام، ج 3، ص 10.
62) دارالسلام، ج 3، ص 8.
63) دارالسلام، ج 3، ص 6.
64) دارالسلام، ج 3، ص 4.
65) دارالسلام، ج 2، ص 132.
66) خزینةالجواهر، ص 591.
67) دارالسلام، ج 3، ص 7.
68) خزینةالجواهر، ص 590.
69) خزینةالجواهر، ص 589.
70) شرح و فضایل صلوات، ص 92.
71) کنزالعمال، ج 1، ص 498.
72) بحارالانوار، ج 91، ص 63.
73) اصول کافی، ج 4، ص 254. باب ما یحبب عن ذکر الله، عزوجل فی کل مجلس حدیث اول.
74) میزان الحکمة، ص 3164، ش 10796.
75) عدة الداعی، ابن فهد حلی، ص 259.
76) جالاء الافهام، ص 245.
77) مستدرک الوسایل، ج 1، ص 393.
78) مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 12.
79) زمخشری، ج 3، 558.
80) سفینةالبحار، ج 2، ص 49.
81) آثار الصادقین، ج 11، ص 233.
82) لئالی الخبار الرضا، ج 4، 1577؛ چهل حدیث 62.
83) وظایف ماه رمضان، شماره 311.
84) پرورش روح، ج 2، ص 349.
85) نورالثقلین، ج 3 / ص 589.
86) میزان الحکمة، ص 3164، ج 7، ش 10792؛ کنزالعمال، 2144.
87) تفسیر الصافی، فیض، ذیل آیه 56.
88) پرورش روح، ج 2، ص 348.
89) اللئالی، فیض کاشانی.
90) معراج المؤمنین قسمت اضافات، ص 20.
91) دارالسلام، ج 2، ص 194.
92) داستان هایی از صلوات، ص 73.
93) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 353 - 352.
94) بحارالانوار، ج 91، ص 64.
95) مواعظ العددیه، ص 70، ص 413.
96) وسایل الشیعه، ج 4، ص 28.
97) بحارالانوار، ج 91، ص 63.
98) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 335.
99) شرح و فضایل صلوات، ص 85.
100) شرح و فضایل صلوات، ص 177.
101) ترجمه درالسلام، ج 3 ، ص 14.