فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

257 - صلوات امیر المؤمنین در روز جمعه

از امیر المؤمنین علی - علیه السلام - روایت است که:
هر که هر روز سه بار، و در روز جمعه صد بار بگوید:
صلوات الله و ملائکته و انبیائه و رسله و حملة عرشه و جمیع خلقه علی سیدنا محمد و آله و علیهم السلام و رحمةالله و برکاته.
صلوات فرستنده خواهد بود به صلوات تمام خلایق، و در روز قیامت، در زمره خواص آن حضرت، مبعوث گردید. و آن حضرت، دست او را گرفته، با خود، داخل بهشت خواهد کرد.

258 - به جای آوردن حق نعمت بهشت

در کتاب ازهار - که از کتب عامه است - مذکور است:
هر که هر روز، سه بار بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم و اجزه عنا خیر الجزاء.
حق نعمت بهشت را به جای آورده خواهد بود. و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از او عذرخواهی نمود. و از حق تعالی، رفعت درجه او را سؤال خواهد فرمود.(100)

259 - شرط ورود به بهشت

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
من کان آخر کلامه الصلوة علی و علی علی دخل الجنة
هر که آخرین سخنش به هنگام مرگ صلوات بر من و علی علیهما السلام - باشد، داخل بهشت می گردد.