فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

254 - اعطای هفتاد هزار قصر بهشتی

هر که در شب جمعه یا روز جمعه، یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه، یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه، چهار رکعت نماز به جای آورد، به دو سلام؛ و در هر رکعت، هفت مرتبه سوره فاتحه و یک مرتبه سوره انا انزلناه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی جبرئیل.
حق تعالی به او هفتاد هزار قصر عطا فرماید که در هر قصری، هفتاد هزار خانه باشد و در هر خانه، هفتاد هزار جاریه باشد.

255 - تحفه ای در بهشت

شخصی از پیامبر پرسید: صلوات فرستادن امت، ارسال تحفه ای است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه ای برای ایشان خواهد بود؟
آن حضرت فرمود:
امروز، صلوات امت بر من، تحفه ای است از ایشان برای من؛ و فردا، تحفه من برای ایشان، در بهشت خواهد بود.

256 - نوشیدن شراب سلسبیل

رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود:
هر که بر من صد بار صلوات فرستد، حق تعالی، بر وی هزار بار صلوات فرستد و اگر هزار بار بر من صلوات فرستد، حق تعالی او را از فضل خود، ثواب ده هزار رکعت نماز عطا فرماید و بیاشامد و او را در حظیره قدس از شراب سلسبیل.