فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

253 - درجات صلوات فرستاده بر پیامبر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
در روز قیامت، اول کسی که حله بهشت پوشد، پدر من ابراهیم - علیه السلام - است، و کرسی بر طرف راست عرش نهند، و او را بر آن نشانند و بعد از آن مرا حله پوشانند، و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در پیش روی من بایستد، و تمام امت در عقب سر من بایستند - با تفاوت درجات - و هر بنده ای که در عقب هر نماز فریضه، ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد، او را نزد من جای دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روی او - مانند شب چهارده - تابان باشد. (99)

254 - اعطای هفتاد هزار قصر بهشتی

هر که در شب جمعه یا روز جمعه، یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه، یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه، چهار رکعت نماز به جای آورد، به دو سلام؛ و در هر رکعت، هفت مرتبه سوره فاتحه و یک مرتبه سوره انا انزلناه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی جبرئیل.
حق تعالی به او هفتاد هزار قصر عطا فرماید که در هر قصری، هفتاد هزار خانه باشد و در هر خانه، هفتاد هزار جاریه باشد.

255 - تحفه ای در بهشت

شخصی از پیامبر پرسید: صلوات فرستادن امت، ارسال تحفه ای است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه ای برای ایشان خواهد بود؟
آن حضرت فرمود:
امروز، صلوات امت بر من، تحفه ای است از ایشان برای من؛ و فردا، تحفه من برای ایشان، در بهشت خواهد بود.