فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

252 - دوست پیامبر در بهشت اعلی

امام رضا - علیه السلام - فرمودند:
یکی از اسرار آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است:
اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الأولین و صل علی محمد و آل محمد فی الآخرین و صل علی محمد و آل محمد فی الملأ الأعلی و صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین. اللهم اعط محمداً الوسیلة و الشرف و الفضیلة و الدرجة الکبیرة. اللهم انی آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته واسقنی من حوضه مشرباً رویاً سائغاً هنیئاً لا اظمأ بعده ابداً انک علی کل شی ء قدیر أللهم کما آمنت بمحمد و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه أللهم بلغ روح محمد عنی تحیة کثیرة و سلاماً ؛
همانا کسی که سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذکر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو می گردد؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستجاب می شود؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد می گردد، در مقابل دشمنش یاری گردیده، اسباب همه خیرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبر در بهشت های اعلی قرار داده می شود. (98)

253 - درجات صلوات فرستاده بر پیامبر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
در روز قیامت، اول کسی که حله بهشت پوشد، پدر من ابراهیم - علیه السلام - است، و کرسی بر طرف راست عرش نهند، و او را بر آن نشانند و بعد از آن مرا حله پوشانند، و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در پیش روی من بایستد، و تمام امت در عقب سر من بایستند - با تفاوت درجات - و هر بنده ای که در عقب هر نماز فریضه، ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد، او را نزد من جای دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روی او - مانند شب چهارده - تابان باشد. (99)

254 - اعطای هفتاد هزار قصر بهشتی

هر که در شب جمعه یا روز جمعه، یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه، یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه، چهار رکعت نماز به جای آورد، به دو سلام؛ و در هر رکعت، هفت مرتبه سوره فاتحه و یک مرتبه سوره انا انزلناه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و صد مرتبه بگوید: اللهم صل علی جبرئیل.
حق تعالی به او هفتاد هزار قصر عطا فرماید که در هر قصری، هفتاد هزار خانه باشد و در هر خانه، هفتاد هزار جاریه باشد.