فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش ششم: مقام و منزلت صلوات فرستنده در بهشت

252 - دوست پیامبر در بهشت اعلی

امام رضا - علیه السلام - فرمودند:
یکی از اسرار آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است:
اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الأولین و صل علی محمد و آل محمد فی الآخرین و صل علی محمد و آل محمد فی الملأ الأعلی و صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین. اللهم اعط محمداً الوسیلة و الشرف و الفضیلة و الدرجة الکبیرة. اللهم انی آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته واسقنی من حوضه مشرباً رویاً سائغاً هنیئاً لا اظمأ بعده ابداً انک علی کل شی ء قدیر أللهم کما آمنت بمحمد و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه أللهم بلغ روح محمد عنی تحیة کثیرة و سلاماً ؛
همانا کسی که سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذکر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو می گردد؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستجاب می شود؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد می گردد، در مقابل دشمنش یاری گردیده، اسباب همه خیرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبر در بهشت های اعلی قرار داده می شود. (98)

253 - درجات صلوات فرستاده بر پیامبر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
در روز قیامت، اول کسی که حله بهشت پوشد، پدر من ابراهیم - علیه السلام - است، و کرسی بر طرف راست عرش نهند، و او را بر آن نشانند و بعد از آن مرا حله پوشانند، و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در پیش روی من بایستد، و تمام امت در عقب سر من بایستند - با تفاوت درجات - و هر بنده ای که در عقب هر نماز فریضه، ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد، او را نزد من جای دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روی او - مانند شب چهارده - تابان باشد. (99)