فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

251 - مانع ورود به آتش

از رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:
لن یلج النار من صلی علی و من نسی الصلواة علی فقد أخطأ طریق الجنة ؛ آن کس که بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر کس درود فرستادن بر من را فراموش کند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.

بخش ششم: مقام و منزلت صلوات فرستنده در بهشت

252 - دوست پیامبر در بهشت اعلی

امام رضا - علیه السلام - فرمودند:
یکی از اسرار آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است:
اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الأولین و صل علی محمد و آل محمد فی الآخرین و صل علی محمد و آل محمد فی الملأ الأعلی و صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین. اللهم اعط محمداً الوسیلة و الشرف و الفضیلة و الدرجة الکبیرة. اللهم انی آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته واسقنی من حوضه مشرباً رویاً سائغاً هنیئاً لا اظمأ بعده ابداً انک علی کل شی ء قدیر أللهم کما آمنت بمحمد و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه أللهم بلغ روح محمد عنی تحیة کثیرة و سلاماً ؛
همانا کسی که سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذکر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو می گردد؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستجاب می شود؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد می گردد، در مقابل دشمنش یاری گردیده، اسباب همه خیرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبر در بهشت های اعلی قرار داده می شود. (98)