فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

250 - مانع آتش جهنم

امام صادق - علیه السلام به مصباح بن سبابه فرمود: آیا دعایی به تو بیاموزم که روی تو را از آتش جهنم حفظ کند؟
گوید: عرض کردم: آری.
فرمود: پس از دمیدن سپیده صبح صد بار بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند روی تو را از حرارت آتش جهنم دوزخ در امان دارد.

251 - مانع ورود به آتش

از رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:
لن یلج النار من صلی علی و من نسی الصلواة علی فقد أخطأ طریق الجنة ؛ آن کس که بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر کس درود فرستادن بر من را فراموش کند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.

بخش ششم: مقام و منزلت صلوات فرستنده در بهشت