فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

249 - رفع عطش قیامت

حق تعالی وحی کرد به حضرت موسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - که: ای موسی! دوست داری که عطش قیامت تو را در نیابد و در مواقف آن روز تشنه نباشی؟
عرض کرد: بلی، ای پروردگار عالمیان!
خطاب رسید: امروز، در دنیا بر حبیب من صلوات فرست، تا فردا از تشنگی قیامت ایمن باشی.

250 - مانع آتش جهنم

امام صادق - علیه السلام به مصباح بن سبابه فرمود: آیا دعایی به تو بیاموزم که روی تو را از آتش جهنم حفظ کند؟
گوید: عرض کردم: آری.
فرمود: پس از دمیدن سپیده صبح صد بار بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد خداوند روی تو را از حرارت آتش جهنم دوزخ در امان دارد.

251 - مانع ورود به آتش

از رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند:
لن یلج النار من صلی علی و من نسی الصلواة علی فقد أخطأ طریق الجنة ؛ آن کس که بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر کس درود فرستادن بر من را فراموش کند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.