فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش پنجم: محافظت از آتش جهنم

244 - محافظت از گرمای دوزخ

امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود:
می خواهی به تو چیزی را یاد دهم که روی تو را از گرمی آتش جهنم نگاه دارد؟
راوی عرض کرد: بلی.
فرمود:
بعد از نماز صبح، صد مرتبه بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد حق تعالی صورت تو را از آتش جهنم حفظ می کند.
ایضاً در همان کتاب از حضرت امام موسی - علیه السلام - روایت کرده است:
هر که بعد از نماز تسبیح - یعنی نماز جعفر طیار - و بعد از نماز مغرب، پیش از آن که پاها را بگرداند و با کسی تکلم نماید، بگوید:
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً. اللهم صل علی محمد النبی و ذریته، حق تعالی صد حاجت او را برآورد، هفتاد در دنیا، و سی در آخرت.
راوی می گوید من عرضه کردم: معنی صلوات خدا و صلوات ملایکه یعنی چه؟
فرمود: تزکیه است از ایشان برای آن حضرت. و صلوات مؤمنان دعا است برای آن جناب.

245 - رهایی از جهنم

از امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده اند که:
بنده در آتش، هفتاد خریف می ماند. و هر خریفی، هفتاد سال است.
پس از خدا سؤال می کند به حق محمد و اهل بیت آن حضرت - علیهم السلام - که بر او رحم نماید.
پس از جانب حق تعالی وحی می رسد به جبرییل - علیه السلام - که: فرو رو به سوی بنده من، و او را بیرون آور.
جبرییل می گوید: پروردگارا! چگونه برای من میسر است که داخل آتش شوم؟
خطاب می رسد: من امر نموده ام که بر تو سرد و سلامت باشد.
عرض می کند: آن بنده در کجا است؟
می فرماید: در چاهی است از سجین؟
جبرییل نزد آن بنده می آید و می بیند که روی آن بنده، با قدمش به هم بسته است. پس بیرون می آورد او را.
حق تعالی به آن بنده خطاب می کند: ای بنده من! چه قدر بود مکث تو در آتش؟ آن بنده می گوید: نمی دانم.
خطاب می رسد: به عزت و جلال خودم قسم، که اگر تو به آن نحو از من سؤال نمی کردی، هر آینه خواری تو در آتش به طول می انجامید؛ و لکن من بر خود لازم گردانیده ام که هر که از من سئوال نماید به حق محمد و اهل بیت او - علیهم السلام -، گناهان او را که در میان من و او است بیامرزم و امروز تو را آمرزیدم.