فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

243 - شفاعت هزار پیامبر

از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نقل شده:
هر که در شب جمعه، دو رکعت نماز به جای آورد و در هر رکعت، بعد از حمد ده مرتبه آیةالکرسی، و بیست و پنج مرتبه قل هو الله احد بخواند؛ و بعد از نماز، هزار مرتبه بگوید: اللهم صل علی النبی الامی و آله.
حق تعالی شفاعت هزار پیغمبر به او عطا فرماید، و ثواب ده حج و ده عمره برای او بنویسد، و قصری در بهشت به او عطا فرماید، که از بزرگ ترین شهرهای دنیا وسیع تر باشد.

بخش پنجم: محافظت از آتش جهنم

244 - محافظت از گرمای دوزخ

امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود:
می خواهی به تو چیزی را یاد دهم که روی تو را از گرمی آتش جهنم نگاه دارد؟
راوی عرض کرد: بلی.
فرمود:
بعد از نماز صبح، صد مرتبه بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد حق تعالی صورت تو را از آتش جهنم حفظ می کند.
ایضاً در همان کتاب از حضرت امام موسی - علیه السلام - روایت کرده است:
هر که بعد از نماز تسبیح - یعنی نماز جعفر طیار - و بعد از نماز مغرب، پیش از آن که پاها را بگرداند و با کسی تکلم نماید، بگوید:
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً. اللهم صل علی محمد النبی و ذریته، حق تعالی صد حاجت او را برآورد، هفتاد در دنیا، و سی در آخرت.
راوی می گوید من عرضه کردم: معنی صلوات خدا و صلوات ملایکه یعنی چه؟
فرمود: تزکیه است از ایشان برای آن حضرت. و صلوات مؤمنان دعا است برای آن جناب.