فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

242 - واجب شدن شفاعت

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - در وصیت خود به امیر المؤمنین علی - علیه السلام - فرمود: یا علی! هر کس بر من، هر روز و هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب می شود؛ اگر چه گناهش از گناهان بزرگ باشد. (97)

243 - شفاعت هزار پیامبر

از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - نقل شده:
هر که در شب جمعه، دو رکعت نماز به جای آورد و در هر رکعت، بعد از حمد ده مرتبه آیةالکرسی، و بیست و پنج مرتبه قل هو الله احد بخواند؛ و بعد از نماز، هزار مرتبه بگوید: اللهم صل علی النبی الامی و آله.
حق تعالی شفاعت هزار پیغمبر به او عطا فرماید، و ثواب ده حج و ده عمره برای او بنویسد، و قصری در بهشت به او عطا فرماید، که از بزرگ ترین شهرهای دنیا وسیع تر باشد.

بخش پنجم: محافظت از آتش جهنم