فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

237 - راهنمای عبور از صراط

از عبدالله بن سمره روایت است که:
روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از حجره طاهره بیرون آمد و فرمود: شب گذشته، عجب خوابی عجیب دیدم. مردی از امت خود را دیدم که از صراط می گذشت و هر لحظه می لرزید، و در هر قدم می لغزید. پس دیدم که صلواتی بر من فرستاده بود، آمد و دست او را گرفت، و به سلامت او را از صراط گذرانید.

238 - نور بالای صراط

از پیغمبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - روایت شده است که:
أکثروا الصلوة علی فان الصلوة علی نور فی القبر و نور علی صراط و نور فی الجنة ؛
بر من بسیار درود بفرستید؛ چرا که درود فرستادن بر من، برای درود فرستنده نوری است در قبر و نوری است بالای صراط و نوری است در بهشت.

239 - نوری در صراط

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
الصلاة علی نور علی الصراط؛ درود فرستادن بر من، نوری است بر روی صراط.