فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

233 - سنگینی حسنات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده:
أنا عند المیزان یوم القیامة، فمن ثقلت سیئاته علی حسناته جئت بالصلاة علی حتی أثقل بها حسناته ؛
من در قیامت نزد میزان اعمال می باشم، هر کس کفه گناهانش افزون تر از حسناتش شود، آن صلوات هایی را که بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید.

234 - افضل اعمال در قیامت

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
ما من عمل افضل یوم القیمة من الصلوة علی محمد و آل محمد ؛
در قیامت هیچ عملی برتر و گرامی تر از صلوات بر محمد و آل او نیست. (96)

235 - ذخیره شدن صلوات برای قیامت

هر مؤمنی، پنج ملک موکل دارد:
یکی؛ در پیش روی او که شیطان را از او دور می گرداند.
دوم؛ در عقب سر او، که آفات آسمان را از او باز می دارد.
سوم؛ در طرف راست او، که حسنات او را می نویسد.
چهارم؛ در طرف چپ او که سیئات او را می نویسد.
پنجم؛ در ناصیه او که او را حافظ می گویند و هر صلواتی که آن مؤمن در شب می فرستد، آن ملک او را نگاه می دارد، تا به وقت طلوع آفتاب؛ و در آن وقت می رود، و باز به جهت حفظ صلوات روز می آید. و رفتن آن فرشته برای آن است که می رود به نزد مرقد مطهر سید کاینات - علیه و آله الصلوات - و در برابر قبر او می ایستد، و می گوید: السلام علیک یا رسول الله، فلان بن فلان، در این شب یا در این روز، بر تو چندین صلوات فرستاد.
حق سبحانه و تعالی می فرماید: بر آن بنده باد صلوات.
و می فرماید: من صلوات آن بنده را در ابر سفید نورانی گذاشته، در رکنی از ارکان عرش بسپارند؛ و آن صلوات، در حجاب عزت محفوظ می ماند، تا روز قیامت. پس وقتی که عمل بنده را می سنجند، حق تعالی می فرماید که آن صلوات را بیاورند و در کفه حسنات آن بنده بگذارند تا سنگین شود.