فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

229 - روا شدن سی حاجت آخرت

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
من صلی علی یوم الجمعة مائة مرة قضی الله له ستین حاجة: ثلاثون منها للدنیا و ثلاثون للآخرة ؛
هر کس روز جمعه صد بار بر من صلوات فرستد، خداوند شصت حاجت او را روا کند، سی حاجت برای دنیا و سی حاجت برای آخرت.

230 - زیر عرش الهی

از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند:
سه کس در روز رستاخیز آن روزی که سایه ای جز سایه خداوند نخواهد بود در زیر عرش الهی خواهند بود.
عرض شد: یا رسول الله! آنها چه کسانی هستند؟
فرمود: آن کس که اندوه غمزده ای از امت مرا بر طرف سازد و کسی که سنت مرا زنده نماید و آن کس که فراوان بر من درود فرستد. (95)

بخش دوم: سنگینی صلوات در ترازوی اعمال