فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

بخش اول: جایگاه ذاکر صلوات در قیامت

225 - روز جمعه در قیامت

از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت شده است که: در روز قیامت حق تعالی، روزها را مبعوث می گرداند به صورتی که خلایق بدانند که آنها ایامند؛ و روز جمعه پیش از همه می باشد، مانند عروسی یا جمال و کمال که او را برای مردی صاحب دین و مال می برند. می آید و بر در بهشت می ایستد، سایر روزها در عقب او می ایستند، و شهادت می دهند، و آن شفاعت می کند برای گروهی که صلوات فرستاده اند بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - و غیر این گروه را شفاعت نمی کند.
کسی عرض کرد: صلوات بسیار، چه قدر است؟ و چه وقت بهتر است؟
فرمود: صد مرتبه، و بعد از نماز عصر.
پرسید: چگونه صلوات فرستم؟
فرمود: می گویی: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

226 - نزدیک ترین افراد به پیامبر در قیامت

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
ان أولی الناس بی یوم القیامة أکثرهم علی صلاة ؛
نزدیک ترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیشتری بر من فرستاده باشد.