فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

208 - توسل به ام البنین

توسل به حضرت فاطمه ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس - علیه السلام -: چهل روز، هر روز 135 مرتبه صلوات هدیه به آن مخدره نموده، مجرب است.

209 - توسل به ثامن الحج (ع)

توسل به امام رضا علیه السلام: یک اربعین با طهارت و توجه کامل رو به حضرت رضا - علیه السلام - نشسته با مراعات نمودن آداب و سنن ذکر، 110 مرتبه بگویید: اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی.

210 - هدیه به موسی بن جعفر

دو رکعت نماز حاجت بخواندی و 116 مرتبه صلوات هدیه به موسی بن جعفر - علیه السلام - نموده پس از اتمام، طرف راست صورت را به زمین گذاشته بگویید:
اللهم قد علمت حوائجی فصل علی محمد و آل محمد و اقضها سپس جانب چپ صورت را به زمین گذارید و بگویید:
اللهم قد احصیت ذنوبی فبحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد واغفرها و تصدق علی بما انت اهله
سپس پیشانی را بگذارید، صد مرتبه بگویید شکراً شکراً و حاجت بخواهید.