فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

206 - توسل به حمزه سیدالشهداء

یک اربعین روزی 60 مرتبه صلوات هدیه به آن حضرت نمایید.

207 - برای گشایش امور

یکی از ختومات بسیار مجرب برای گشایش مادی، صبح ها بعد از نماز صبح 70 مرتبه لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار و شب ها بعد از نماز مغرب 110 مرتبه صلوات بفرستید.

208 - توسل به ام البنین

توسل به حضرت فاطمه ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس - علیه السلام -: چهل روز، هر روز 135 مرتبه صلوات هدیه به آن مخدره نموده، مجرب است.