فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

205 - صلوات هدیه به ارواح مؤمنین

از شیخ حسن علی نخودکی است که شب های جمعه یک سوره یس با 110 مرتبه صلوات هدیه به ارواح مؤمنین وادی السلام نجف اشرف نمایند که از جهات معنوی و مادی به نتیجه رسیده است.

206 - توسل به حمزه سیدالشهداء

یک اربعین روزی 60 مرتبه صلوات هدیه به آن حضرت نمایید.

207 - برای گشایش امور

یکی از ختومات بسیار مجرب برای گشایش مادی، صبح ها بعد از نماز صبح 70 مرتبه لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار و شب ها بعد از نماز مغرب 110 مرتبه صلوات بفرستید.