فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

201 - یک اربعین صلوات فرستادن

یک اربعین به عدد نام یکی از معصومین صلوات بفرستید و ثواب آن را هدیه به پیشگاه یکی از آن بزرگواران کنید، مهمات شما برآورده می شود.

202 - صلوات در راه ولایت علی (ع) و اهل بیت

روزی 2750 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده ثوابش را هدیه به ارواح کسانی نمایید که در راه ولایت علی - علیه السلام - و احقاق حقوق اهل بیت عصمت و طهارت - علیه السلام - از صدر اسلام به درجه شهادت رسیده اند.

203 - صلوات به روح شهدای کربلا

این که 72 هزار صلوات در 72 روز هدیه به ارواح مطهر شهدای کربلا نمایید.