فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

197 - دعای دائم الفضل در شب عید فطر

در هر شب جمعه یا شب عید فطر ده مرتبه بخواند:
یا دائم الفضل علی البریة تا فی هذه العشیة که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی موجود است.

198 - هدیه به امام عصر (ع)

صبح جمعه رو به قبله سه مرتبه سوره توحید هدیه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کند، سپس بدون تکلم با کسی چهارده هزار مرتبه صلوات بفرستد.

199 - چهل روز مداومت به صلوات

چهل روز با توجه به مراعات شرعی 557 مرتبه صلوات بفرستید.