فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

195 - صلوات و سه عنایت خداوندی

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می فرماید:
هر کس بعد از نماز ظهر صد مرتبه صلوات بفرستد، خداوند با او سه کار کند: اول این که مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کند، دوم این که ایمان او را از زوال حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است، سوم این که روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد.

196 - توسل به حضرت رسول در هنگام غم و اندوه

به هنگام بروز حوادثی که غم و اندوه می آورند، توسل به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - بهترین ملجا و پناه می باشد، جهت توسل به آن حضرت تا یک اربعین، اللهم صل علی النبی الرحمة و شفیع الامة و کاشف الغمه محمد و آله اجمعین را روزانه 92 یا 132 مرتبه متذکر شوند بسیار مجرب است.

197 - دعای دائم الفضل در شب عید فطر

در هر شب جمعه یا شب عید فطر ده مرتبه بخواند:
یا دائم الفضل علی البریة تا فی هذه العشیة که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی موجود است.