فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

193 - دو رکعت نماز حاجت

در ثلث آخر شب جمعه دو رکعت نماز حاجت بخوانید بعد از سلام نماز صلوات بفرستید، سپس بگویید: بسم الله الرحمن الرحیم و صد بار صلوات بفرستید، سه شب جمعه تکرار کنید. حاجت روا می شوید. (90)

194 - برآورده شدن حاجت کنار قبر حضرت رسول (ص)

هر کس نزدیک قبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ایستاده و آیه ان الله و الملائکته را تا آخر بخواند و هفتاد مرتبه بگوید: صلی الله علیک یا رسول الله حاجتی که دارد، بخواهد رد نمی شود.

195 - صلوات و سه عنایت خداوندی

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می فرماید:
هر کس بعد از نماز ظهر صد مرتبه صلوات بفرستد، خداوند با او سه کار کند: اول این که مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کند، دوم این که ایمان او را از زوال حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است، سوم این که روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد.