فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

192 - نحوه برآورده شدن حاجت از زبان شیخ بهایی

شیخ بهایی می فرماید: هر که را مهمی پیش آید در بیابان خلوت چهار خط بکشد و یک خط در میان آنها ترسیم کند و او را قبر پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرض کند و نظر به خط مفروض نموده با اشاره به آن دوازده هزار بار بگوید: صلی الله علیک یا رسول الله حاجتش روا شود.

193 - دو رکعت نماز حاجت

در ثلث آخر شب جمعه دو رکعت نماز حاجت بخوانید بعد از سلام نماز صلوات بفرستید، سپس بگویید: بسم الله الرحمن الرحیم و صد بار صلوات بفرستید، سه شب جمعه تکرار کنید. حاجت روا می شوید. (90)

194 - برآورده شدن حاجت کنار قبر حضرت رسول (ص)

هر کس نزدیک قبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ایستاده و آیه ان الله و الملائکته را تا آخر بخواند و هفتاد مرتبه بگوید: صلی الله علیک یا رسول الله حاجتی که دارد، بخواهد رد نمی شود.