فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

190 - او را دریابم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می فرماید:
هر که در هر صبح ده مرتبه و در هر شام ده مرتبه بر من صلوات فرستد، من او را دریابم در وقتی که محتاج به آن باشد.

191 - صلوات و توسل به حضرت زینب (س)

صلوات و توسل به حضرت زینب سلام الله علیها - یکی از پر برکت ترین و پر فیض ترین توسلات است. طریقه توسل به آن مخدره به این صورت است که 69 روز هر روز 69 مرتبه صلوات هدیه به حضورشان گردد، بهتر است 69 تومان هم انفاق کنند.
از جمله ختومات بسیار مجرب این که 69 مرتبه صلوات به حضور آن مجلله (زینب کبری) سلام الله علیها هدیه نموده و 69 تومان انفاق در راه خدا نمایید.

192 - نحوه برآورده شدن حاجت از زبان شیخ بهایی

شیخ بهایی می فرماید: هر که را مهمی پیش آید در بیابان خلوت چهار خط بکشد و یک خط در میان آنها ترسیم کند و او را قبر پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرض کند و نظر به خط مفروض نموده با اشاره به آن دوازده هزار بار بگوید: صلی الله علیک یا رسول الله حاجتش روا شود.