فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

189 - برآورده شدن صد حاجت

امام صادق - علیه السلام - می فرمایند:
هر که صد مرتبه بگوید: یا رب صل علی محمد و آل محمد حق تعالی صد حاجت او را روا گرداند.
امام باقر - علیه السلام - می فرمایند: هر که عصر روز جمعه بخواند:
اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک علیه و علیهم السلام و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و برکاته حق تعالی صد هزار حاجت او را روا سازد.

190 - او را دریابم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می فرماید:
هر که در هر صبح ده مرتبه و در هر شام ده مرتبه بر من صلوات فرستد، من او را دریابم در وقتی که محتاج به آن باشد.

191 - صلوات و توسل به حضرت زینب (س)

صلوات و توسل به حضرت زینب سلام الله علیها - یکی از پر برکت ترین و پر فیض ترین توسلات است. طریقه توسل به آن مخدره به این صورت است که 69 روز هر روز 69 مرتبه صلوات هدیه به حضورشان گردد، بهتر است 69 تومان هم انفاق کنند.
از جمله ختومات بسیار مجرب این که 69 مرتبه صلوات به حضور آن مجلله (زینب کبری) سلام الله علیها هدیه نموده و 69 تومان انفاق در راه خدا نمایید.