فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

184 - ختم صلوات برای رفع حوایج

کسی که می خواهد صلوات بفرستد برای معصومین یا برای رفع حوایج و یا برای رفتگان خودش، یا دیگری به صورت زیر می تواند عمل کند:
اول؛ به عدد صلوات که 14 حرف است، می تواند صلوات بفرستد.
دوم؛ به عدد صلوات که 557 می باشد می تواند صلوات بفرستد.
سوم؛ اگر می خواهد به ساحت یکی از معصومین صلوات بفرستد، می تواند به عدد نام آن بزرگوار صلوات بفرستد، مثلاً اگر می خواهی به ساحت امام حسین - علیه السلام - صلوات بفرستد، باید 128 مرتبه که عدد نام آن بزرگوار است صلوات بفرستد.
چهارم؛ اگر برای برآورده شدن حوایج و رفع گرفتاری ها و هموم و غموم باشد چون تعداد مشخص نیست؛ باید به عدد نام مبارک رسول الله - صلی الله علیه و آله - یا به نام حضرت علی - علیه السلام - صلوات فرستاد.
پنجم؛ اگر برای شادی روح یکی از رفتگان باشد، باید! عدد نام آن شخص (متوفی) هدیه فرستاد.

185 - دستور ختم صلوات

برای برآورده شدن حاجات و ادای دین و رسیدن به مطالب ختم صلوات مجرب است که چهار نوع آن را ذکر می کنیم
نوع اول؛ آن است که اگر کسی حاجتی داشته باشد به دل می گذارند یا به زبان می گوید: که چنان حاجتم تا فلان مدت برآورده شود، چهارده هزار صلوات بفرستم و هر هزاری برای یکی از ائمه - علیه السلام - هدیه باشد و چنان چه حاجت برآورده شد وفا کند.
نوع دوم؛ روزی هزار بار صلوات بفرستد و هر هزار تا را برای یکی از ائمه - علیهم السلام - هدیه کند در بین یا در پایان حاجت روا شود.
نوع سوم؛ روزی هزار بار صلوات بفرستد، تا دو ماه پی در پی چون ماه تمام شود آن مطلب ان شاءالله برآورده شود.
نوع چهارم؛ برای قضای حاجت و ادای دین مجرب است، از شب جمعه شروع کند تا دو هفته و در هر شب، نصف شب بخوابد.
شب اول غسل کند و سایر شب ها ضروری نیست. شب جمعه؛ اللهم صل علی محمد و آل محمد، هزار بار.
شب شنبه؛ اللهم صل علی امیر المؤمنین.
شب یکشنبه؛ اللهم صل علی فاطمة الزهراء.
شب دوشنبه؛ اللهم صل علی الحسن.
شب سه شنبه؛ اللهم صل علی الحسین.
شب چهارشنبه؛ اللهم صل علی علی بن الحسین.
شب پنجشنبه؛ اللهم صل علی محمد بن علی
شب جمعه؛ اللهم صل علی جعفر بن محمد
شب شنبه؛ اللهم صل علی موسی بن جعفر
شب یکشنبه؛ اللهم صل علی علی بن موسی
شب دوشنبه؛ اللهم صل علی محمد بن علی
شب سه شنبه؛ اللهم صل علی علی بن محمد
شب چهارشنبه؛ اللهم صل علی حسن بن علی
شب پنجشنبه؛ اللهم صل علی حجة بن الحسن
شب جمعه سوم؛ اللهم صل علی العباس الشهید
ان شاءالله حوایج برآورده می شود و هر شب باید هزار بار این صلوات را بگوید

186 - ختم با طهارت

کسی که می خواهد ختم صلوات کند باید با طهارت رو به قبله و توجه کامل ختومات زیر را انجام دهد:
ختم اول: 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم گفته، سپس 132 مرتبه صلوات بفرستد.
ختم دوم: برای عزت یافتن در هر روز به ده بار صلوات فرستادن مداومت نماید.