فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

183 - خطبه ازدواج در همه احوال

ابن عباس مفسر معروف در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا... گفت: در نماز، در مسجد و در هر جا که هستید و در خطبه عقد ازدواج، صلوات بر او را فراموش نکنید. (88)

بخش پانزدهم: انواع ختم های صلوات

184 - ختم صلوات برای رفع حوایج

کسی که می خواهد صلوات بفرستد برای معصومین یا برای رفع حوایج و یا برای رفتگان خودش، یا دیگری به صورت زیر می تواند عمل کند:
اول؛ به عدد صلوات که 14 حرف است، می تواند صلوات بفرستد.
دوم؛ به عدد صلوات که 557 می باشد می تواند صلوات بفرستد.
سوم؛ اگر می خواهد به ساحت یکی از معصومین صلوات بفرستد، می تواند به عدد نام آن بزرگوار صلوات بفرستد، مثلاً اگر می خواهی به ساحت امام حسین - علیه السلام - صلوات بفرستد، باید 128 مرتبه که عدد نام آن بزرگوار است صلوات بفرستد.
چهارم؛ اگر برای برآورده شدن حوایج و رفع گرفتاری ها و هموم و غموم باشد چون تعداد مشخص نیست؛ باید به عدد نام مبارک رسول الله - صلی الله علیه و آله - یا به نام حضرت علی - علیه السلام - صلوات فرستاد.
پنجم؛ اگر برای شادی روح یکی از رفتگان باشد، باید! عدد نام آن شخص (متوفی) هدیه فرستاد.