فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

176 - استغنای باطنی

امیر المؤمنین علی - علیه السلام - فرمودند:
هنگامی که زنی نظر یکی از شما را جلب کرد باید به همسر خود روی آورد و بداند که زنان همه از یک مقولهاند.
او باید شیطان را بر دل خود مسلط نسازد و اگر همسر ندارد، دو رکعت نماز بخواند و سپس به حمد الهی و صلوات بر محمد و آل او بپردازد، و از خدا بخواهد تا با رحمت و فضل خود، وی را استغنای باطنی ببخشد و گره از کارش باز کند. (85)

بخش چهاردهم: مکان صلوات

177 - صلوات هنگام عبور از مسجد

عامه از امیر المؤمنین - علیه السلام - روایت کرده اند که فرمود:
اذ مررتم بالمسجد فصلوا علی النبی صلی الله علیه و آله
یعنی؛ هر گاه از مسجدی عبور کردید، بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صلوات بفرستید.
چون نظر بر مسجد افتد، باید صلوات فرستاد.