فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

175 - فرستادن صلوات پس از نماز صبح

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
پس از نماز صبح، پیش از آن که حرفی بزنی صد بار بگویید:
یا رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد واعتق رقبتی من النار.

176 - استغنای باطنی

امیر المؤمنین علی - علیه السلام - فرمودند:
هنگامی که زنی نظر یکی از شما را جلب کرد باید به همسر خود روی آورد و بداند که زنان همه از یک مقولهاند.
او باید شیطان را بر دل خود مسلط نسازد و اگر همسر ندارد، دو رکعت نماز بخواند و سپس به حمد الهی و صلوات بر محمد و آل او بپردازد، و از خدا بخواهد تا با رحمت و فضل خود، وی را استغنای باطنی ببخشد و گره از کارش باز کند. (85)

بخش چهاردهم: مکان صلوات