فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

163 - امان بودن تا یک هفته

از حضرت صادق - علیه السلام - نقل شد که هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه، سه مرتبه بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد تا جمعه دیگر در امان است.

164 - صلوات بعد از عصر روز جمعه

صلوات فرستادن بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بعد از عصر روز جمعه، به این نحو است:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمداً و آل محمداً وارفع محمد و آل محمد الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیراً.

165 - بیمه یک سال گناه

از حضرت صادق - علیه السلام - منقول است: هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حملة عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسلک علی محمد و آل محمد ؛
تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نمی شود.