فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

162 - توصیه به صلوات در روز جمعه

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: در روز جمعه بسیار بر من صلوات و درود بفرستید که آن روزی است که فرشتگان آن را می بینند و هیچ کس بر من صلوات و درود نمی فرستد، جز آن که درود وی بر من عرضه می شود تا وقتی که از صلوات خود فراغت حاصل کند.

163 - امان بودن تا یک هفته

از حضرت صادق - علیه السلام - نقل شد که هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه، سه مرتبه بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد تا جمعه دیگر در امان است.

164 - صلوات بعد از عصر روز جمعه

صلوات فرستادن بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بعد از عصر روز جمعه، به این نحو است:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمداً و آل محمداً وارفع محمد و آل محمد الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیراً.