فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

160 - سنت صلوات در جمعه

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
صلوات و درود بر محمد - صلی الله علیه و آله و آل محمد هزار بار در روز جمعه و یک صد بار در غیر جمعه سنت است و هر که صد بار بر محمد - صلی الله علیه و آله - و آل محمد صلوات فرستد، و صد بار استغفار کند و صد بار سوره مبارکه 0 قل هو الله بخواند، البته خدایش می آمرزد.

161 افضل اعمال روز جمعه

ابن ابی عمیر گوید: حماد بن عثمان از امام صادق - علیه السلام - پرسید: افضل اعمال در روز جمعه کدام است؟
فرمود: یک صد بار صلوات بر محمد و آل محمد بعد از نماز عصر، و هر چه بر آن بیفزایی بهتر خواهد بود.
احمد بن خالد برقی گوید: در روایتی که عبدالله بن سیابه و ابو اسماعیل از ناحیه یکی از این دو امام ابو جعفر باقر یا ابو عبدالله صادق - علیه السلام - نقل کرده فرمود: چون نماز جمعه به جای آوردی بگو:
اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک، و بارک علیهم بأفضل برکاتک، و السلام علیه و علیهم و علی أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و برکاته
خداوند برای تو یک صد هزار حسنه بنویسد و یک صد هزار گناه از نامه عملت محو سازد، و یک صد هزار حاجتت را برای آن روا کند، و یک صد هزار درجه مقامت را بالا برد.

162 - توصیه به صلوات در روز جمعه

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: در روز جمعه بسیار بر من صلوات و درود بفرستید که آن روزی است که فرشتگان آن را می بینند و هیچ کس بر من صلوات و درود نمی فرستد، جز آن که درود وی بر من عرضه می شود تا وقتی که از صلوات خود فراغت حاصل کند.