فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

156 - رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که بر من صلوات بفرستد؛ ولی بر آل من صلوات نفرستد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

157 - صلوات در تشهد نماز

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
اذا تشهد احدکم فی الصلاة فلیقل: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، و بارک علی محمد و علی آل محمد، و ارحم محمداً و آل محمد، کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید ؛

158 - آثار صلوات بر محمد و آل او

ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند: روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: آیا تو را مژده ندهم؟
عرضه داشت: بفرمایید، پدر و مادرم فدایت باد! تو همیشه به خوبی مژده دهنده هستی.
حضرت فرمود: جبرییل برای من چیز شگفت آوری آورده.
علی علیه السلام پرسید: چه آورده یا رسول الله؟
فرمود: به من خبر داد هر گاه کسی از امت من، بر من صلوات فرستد و به دنبال آن بر اهل بیت من صلوات فرستد برای او درهای آسمان باز خواهد شد و بر او فرشتگان هفتاد بار صلوات فرستند، گر چه گنهکار و بسیار خطا کار باشد. سپس گناهان از او می ریزد، چنان که برگ از درخت می ریزد. پروردگار تبارک و تعالی می فرماید: لبیک ای بنده من و سعدیک! و به فرشتگان خود می فرماید: ای فرشتگان من! شما بر او هفتاد بار درود فرستادید و من بر او هفتصد صلوات می فرستم و چون بر من صلوات فرستد و به دنبال آن صلوات بر من، نیاورد اهل بیت مرا (و فقط بگوید اللهم صل علی محمد، میان آن و آسمان هفتاد پرده افتد و خداوند بزرگ فرماید: لا لبیک، لا سعدیک ای فرشتگان من! دعای او را بالا نبرید، مگر آن که به نبی من، عترت او را ملحق سازد و بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیوسته محجوب است تا آن که به من اهل بیتم را ملحق گرداند. (83)